Zmarł prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokalski – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Zmarł prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokalski

Z głębokim żalem informujemy o kolejnej niepowetowanej stracie, jakiej doznała polska stomatologia. W dniu 12 lipca w wieku 73 lat odszedł prof. Jerzy Sokalski, wybitny praktyk i wychowawca kilku pokoleń polskich lekarzy dentystów.

W latach 2005–2013 prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokalski pełnił funkcję prodziekana ds. stomatologii w II Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym dzielił się także piastując przez wiele lat stanowisko kierownika Katedry Chirurgii Stomatologicznej poznańskiej uczelni. Społeczności medyków Pan Profesor służył też jako sędzia Okręgowego Sądu Lekarskiego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej II kadencji. Prof. Jerzy Sokalski był również członkiem licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, autorem wielu artykułów i opracowań naukowych.

Nie sposób nie wspomnieć także o tym, że Pan Profesor Jerzy Sokalski pełnił funkcję członka zarządu poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

W nekrologu, który został opublikowany na stronie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, napisano: – Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, doskonały lekarz, zasłużony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń lekarzy stomatologów.

Znana jest już data i miejsce pogrzebu prof. Jerzego Sokalskiego. Uroczystość pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 18 lipca o godzinie 13:30 na Cmentarzu Miłostowskim w Poznaniu (wejście od ul. Gnieźnieńskiej).

Najbliższym, Współpracownikom oraz Wychowankom Pana Profesora Polskie Towarzystwo Stomatologiczne składa wyrazy głębokiego współczucia.