Działalność międzynarodowa

Towarzystwo jest członkiem FDI (Międzynarodowa Federacja Dentystyczna), ERO (Europejska Organizacja Dentystyczna), GIRSO (Groupement International de recherche Scientifique en Stomatologie et Odontologie). Szczególnie aktywnie PTS współpracuje z Niemieckim Towarzystwem Stomatologicznym DGZMK oraz Brytyjskim Towarzystwem Stomatologicznym (BDA).

Sekcje prowadzą działalność na arenie międzynarodowej współpracując z europejskimi i światowymi organizacjami i towarzystwami specjalistycznymi.