Komitet ds. Praktyki Zawodowej
komisje-lista

Prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska

Dr Paweł Białożyk

Lek. stom. Wiesław Latała

Lek. stom. Elżbieta Woźniak

Lek. stom. Jacek Kotuła