Komitet Działań Charytatywnych i Historii
komisje-lista

Dr hab. Grażyna Wiśniewska

Dr Jan Rauch

Dr hab. Hanna Gerber

Lek. stom. Ivo Domagała