Sekcja Stomatologii Dziecięcej
sekcje-lista

Prezes:
Prof. dr hab. n med.
Maria Mielnik-Błaszczak

Siedziba:
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Karmelicka 7
20-081 Lublin

tel 81 53-206-19