3. Kongres Unii Stomatologii Polskiej: trendy, zespół, powikłania

Wiedza

3. Kongres Unii Stomatologii Polskiej: trendy, zespół, powikłania

3. Kongres Unii Stomatologii Polskiej: trendy, zespół, powikłania

Prof. Marzena Dominiak, przewodnicząca Rady Naukowej Kongresu Unii Stomatologii Polskiej, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Członek Komitetu Edukcyjnego FDISzanowni Państwo,

w imieniu własnym oraz wszystkich członków Rady Naukowej, serdecznie zapraszam do udziału w 3. Kongresie Unii Stomatologii Polskiej, który będzie towarzyszył 28. Środkowoeuropejskiej Wystawie Produktów Stomatologicznych CEDE w dniach 19-21 września 2019 r.

W Poznaniu mile widziani będą wszyscy, którym bliska jest idea regularnego pogłębiania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności zgodnie z aktualnymi, światowymi wytycznymi. Kongres Unii Stomatologii Polskiej może realizować swoją misję w tym duchu dzięki zaangażowaniu znakomitych ekspertów – praktyków, akademików, często szefów specjalistycznych towarzystw naukowych, ale także współpracy ze Światową Federacja Dentystyczną FDI oraz jej europejskim odpowiednikiem ERO-FDI. Nie ma w Polsce innego wydarzenia edukacyjnego o tak szerokim programie, wysokim poziomie oraz dużej liczbie uczestników. Nie ma w Polsce innego wydarzenia, które tworzyłoby tak wiele organizacji realizujących unikalne projekty – w formule unii stomatologii – pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, które mam przyjemność reprezentować.Są wśród nich m.in. Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Endodontyczne, Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne czy Be Active Dentist.

Dwie pierwsze edycje pomogły nam właściwie sprofilować Kongres. To wydarzenie, które bez wątpienia najskuteczniej trafia w potrzeby lekarzy ogólnie praktykujących, zajmujących się na co dzień w równym stopniu leczeniem najmłodszych pacjentów, jak i stomatologią zachowawczą czy protetyką. To dla nich zrealizowaliśmy panele poświęcone m.in. racjonalnej antybiotykoterapii, opiece nad kobietami w ciąży czy postępowaniu w przypadku zębów mlecznych. Liczna frekwencja dodała nam wiatru w żagle, ale przede wszystkim była odpowiedzią, na pytanie, czy potrafimy stworzyć atrakcyjny program naukowy dla lekarzy ogólnie praktykujących. Zapraszamy wszystkich lekarzy, niezależnie od stażu, liczby foteli czy wielkości miejsca w którym praktykują. Kongresowe statystyki pokazują, że dzięki KUSP aktualna wiedza dentystyczna trafia w najdalsze zakątki naszego kraju. Przyjeżdżajcie, zabierajcie ze sobą swoje higienistki, asystentki, dajcie znać technikom. Razem twórzmy to święto polskiej stomatologii.

Ten kto się nie rozwija – stoi w miejscu, dlatego już teraz rozpoczynamy przygotowania do przyszłorocznej edycji Kongresu. W odpowiedzi na liczne zapytania, propozycje oraz analizy ankiet uczestników, program 3. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej skoncentrowany będzie wokół trzech zagadnień: nowoczesnych technologii w stomatologii (trendy), pracy zespołowej (interdyscyplinarna oraz lekarz + asystentka + higienistka + technik) oraz powikłań (również tych występujących w wyniku błędnej diagnozy). Z pewnością nie zabraknie ciekawych paneli dyskusyjnych, wykładów i warsztatów. Wzorem ubiegłorocznej edycji w pawilonach MTP, tuż obok stoisk wystawców, staną fora edukacyjne z otwartym dostępem dla gości CEDE. Kontynuować będziemy również poszukiwania nowych liderów polskiej stomatologii w formule sesji Naukowy Zawrót Głowy. Szczegółowy program Kongresu zaprezentujemy wczesną wiosną. Śledźcie uważnie nasze kanały informacyjne: www.cede.plwww.cedenews.pl oraz media społecznościowe CEDE oraz PTS.

Prof. Marzena Dominiak, przewodnicząca Rady Naukowej Kongresu Unii Stomatologii Polskiej, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Członek Komitetu Edukcyjnego FDI

ZAREJESTRUJ SIĘ NA KONGRES