Badanie wpływu pandemii Covid-19 na wypalenie zawodowe polskich dentystów! – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

COVID-19

Badanie wpływu pandemii Covid-19 na wypalenie zawodowe polskich dentystów!

Niekończąca się pandemia Covid-19 stanowi dla wszystkich niezwykle trudny czas. Utrata bliskich, ryzyko zachorowania, jak i potencjalne konsekwencje przebytej choroby wpływają negatywnie na zdrowie psychiczne całego społeczeństwa. Zarówno w populacji ogólnej jak i wśród ozdrowieńców obserwujemy podwyższony poziom lęku i objawów depresyjnych.

Psycholodzy snując długofalowe prognozy przewidują nie tylko wzrost diagnozowanych zespołów stresu pourazowego i depresji, ale także spodziewany jest wzrost zachorowalności na choroby neurodegeneracyjne wynikające zarówno z obciążenia psychicznego społeczeństwa jak i z bezpośrednich skutków przechorowania infekcji neurotropowego  wirusa odpowiadającego za pandemię Covid-19.

 

Dla lekarzy dentystów pandemia, a w szczególności jej początek, stanowi ogromne wyzwanie. Wielu stomatologów zmuszonych było ograniczyć zakres funkcjonowania swoich gabinetów lub nawet przerwać pracę na okres co najmniej kilku miesięcy. Wszyscy lekarze musieli jednak nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości, która dyktowana została wzmożonymi zasadami sanitarnymi mającymi na celu minimalizację ryzyka zachorowania lub przeniesienia wirusa Sars-CoV-2 na innych pacjentów, a także na swoje rodziny i znajomych.

 

Nie bez znaczenia jest także towarzyszący kryzys gospodarczy, który wpływa nie tylko na nasze codzienne funkcjonowanie, ale w szczególny sposób dotyka lekarzy dentystów prowadzącymi przedsiębiorstwa.

 

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zachęca Państwa do wzięcia udziału w badaniu poziomu wypalenia zawodowego przy zastosowaniu profesjonalnego narzędzia psychologicznego MBI-HSS wg Maslach dostosowanym do potrzeb lekarzy dentystów.

Analogiczne badanie przeprowadzono w 2019 roku, którego wyniki zostały przedstawione i już wtedy były niepokojące. Tym razem uzyskane dane pozwolą na ocenę wpływu pandemii Covid-19 na poziom zdrowia psychicznego poprzez porównanie ich z tymi uzyskanymi 2 lata temu.

Podobnie jak ostatnio, czas potrzebny na wypełnienie testu to maksymalnie kilka minut.

 

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScryq-Euzk9dHLeQV2CwPXI_yrOC9glyXEKjCh4On64mApRpg/viewform?usp=sf_link