Zmarła prof. Krystyna Fetkowska-Mielnik, honorowa członkini PTS – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Zmarła prof. Krystyna Fetkowska-Mielnik, honorowa członkini PTS

Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 90 lat zmarła prof. Krystyna Fetkowska-Mielnik, wieloletnia wykładowczyni związana z lubelskim środowiskiem akademickim, znakomita specjalistka z zakresu stomatologii dziecięcej i honorowa członkini Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Krystyna Fetkowska-Mielnik przyszła na świat 28 kwietnia 1931 roku w Bielawach. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Warszawie rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, które ukończyła w 1953 roku, uzyskując dyplom lekarza dentysty. W tym samym roku swoją karierę zawodową związała z Lublinem – podejmując pracę jako asystent w Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego tamtejszej Akademii Medycznej.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1963 roku, stopień doktora habilitowanego (praca pt. „Badania nad kariostatycznym działaniem fluoru na twarde tkanki zęba”) w roku 1979, a tytuł profesora zwyczajnego w 1994 roku. Od roku 1981 prof. Krystyna Fetkowska-Mielnik pełniła funkcję Kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w Lublinie. Godne podkreślenia jest to, że także po przejściu na emeryturę w 2001 roku Pani Profesor nadal pracowała naukowo i angażowała się w życie lubelskiego środowiska akademickiego.

Dzięki zaangażowaniu prof. Krystyny Fetkowskiej-Mielnik w KiZSWR udało się osiągnąć bardzo wysoki standard diagnostyki, terapii oraz profilaktyki w stomatologii dziecięcej, a lubelska szkoła stomatologii dziecięcej zyskała renomę wykraczającą poza granice naszego kraju. Wiele uwagi poświęcano pacjentom specjalnej troski – opieką otoczono m.in. dzieci z zespołem Downa, pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną, pacjentów z chorobami układowymi, diabetyków itd.

Pani prof. Krystyna Fetkowska-Mielnik była autorką 220 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, autorką 1 patentu oraz 2 podręczników, promotorką 13 rozpraw doktorskich, opiekunką 2 prac habilitacyjnych, autorką 32 recenzji prac doktorskich, 3 recenzji prac habilitacyjnych oraz 3 recenzji dorobku naukowego do tytułu profesora. Była członkinią m.in. Akademii Pierre Faucharda, SPLS, LTN, FDI, IAPD, ORCA. Za swoją działalność na polu nauki i edukacji prof. Fetkowska-Mielnik była odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim.

Warto wspomnieć, że Pani Profesor uzyskała również odznaczenia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – godność członka honorowego PTS (najwyższe przyznawane wyróżnienie) oraz Bene Meritus PTS. Krystyna Fetkowska-Mielnik pełniła funkcję Prezesa Krajowej Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS, była też przewodniczącą Oddziału Lubelskiego naszej organizacji.

Współpracownicy podkreślają wkład prof. Krystyny Fetkowskiej-Mielnik w rozwój stomatologii polskiej i światowej oraz wielki autorytet, jakim cieszyła się w środowisku naukowym, ale wspominają także życzliwość i empatię, jaką Pani Profesor okazywała wszystkim osobom, z którymi miała do czynienia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższy wtorek, 11 stycznia o godz. 11:00 na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Bliskim Pani Profesor, przede wszystkim Córce – prof. dr hab. n. med. Marii Mielnik-Błaszczak, władze i członkowie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego składają wyrazy współczucia.