Członkostwo w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym upoważnia do zniżkowych opłat kosztów uczestnictwa w organizowanych spotkaniach i imprezach naukowych, a także do bezpłatnego zamieszczania prac naukowych w periodykach PTS

Jak wstąpić do PTS:

– Należy przesłać do siedziby oddziału właściwego terytorialnie wypełnioną Deklarację członkowską

Lista Oddziałów PTS
Deklaracja Członkowska PTS (format Acrobat Reader)
Aby przeglądać dokumenty w formacie PDF należy zainstalować program Acrobat Reader który można pobrać ze stronyget.adobe.com/reader

pdf Pobierz deklaracje członkowską

– Zgłosić chęć przystąpienia za pośrednictwem portalu www.portalpts.pl

Krok pierwszy: Zarejestruj się

Krok drugi: Wypełnić formularz z danymi podstawowymi i postępować zgodnie z instrukcją

Krok trzeci: Zalogować się i w Panelu użytkownika wybrać opcję członkostwo w PTS

– wpłacić roczną składkę członkowską (200 zł) + wpisowe

Składki członkowskie należy wpłacać na konto lub do kasy właściwego terytorialnie Oddziału. Przy wyborze przystąpienia do Towarzystwa za pośrednictwem procedury internetowej składkę należy wpłacić na konto Zarządu Głównego.

Zgodnie z nowym Statutem PTS składki członkowskie za rok bieżący należy wpłacać do 1 stycznia bieżącego roku.