Dostępny jest nowy numer czasopisma „Protetyka Stomatologiczna” – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Dostępny jest nowy numer czasopisma „Protetyka Stomatologiczna”

Redakcja „Protetyki Stomatologicznej / Prosthodontics” zachęca do lektury kolejnego numeru tego prestiżowego czasopisma naukowego z niemal sześćdziesięcioletnią tradycją. Najnowsze wydanie kwartalnika (2/2023 vol. 73) otwiera artykuł badaczy z Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Doniecku (Ukraina) zatytułowany „Korelacja nadwrażliwości zębiny (DH) z objawami stresu psychoemocjonalnego, jej cechy u pacjentów z patologią przyszyjkową zębów”. Autorzy reprezentujący Katedrę Protetyki Stomatologicznej WUM przybliżają zagadnienie właściwości biomechanicznych układu implant–łącznik podczas funkcjonalnego obciążenia, a praca pt. „Rehabilitacja protetyczna pacjenta po resekcji szczęki i egzenteracji oczodołu z powodu nowotworu” to opis przypadku leczonego w Poradni Protetyki Stomatologicznej UKS w Krakowie.

Kolejny opis przypadku, dotyczący leczenia zębów z resorpcją zewnętrzną jako elementu przygotowania jamy ustnej do postępowania protetycznego, został przygotowany przez autorów reprezentujących Zakład Stomatologii Zintegrowanej WUM. „Zastosowanie uzupełnienia stałego z różową ceramiką u pacjentów z poziomym zanikiem kości w odcinku przednim szczęki – studium wybranych przypadków” to praca naukowców związanych z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, a właściwości fizykochemiczne koron złożonych lanych licowanych porcelaną i koron złożonych na podbudowie z tlenku cyrkonu ocenia – na podstawie piśmiennictwa – artykuł autorów z Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM.

W ostatnim numerze opublikowano także Sprawozdanie z Zebrania Ogólnego Członków Sekcji Polskiej Akademii Pierre Faucharda oraz XXXVIII Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Sekcji Protetyki Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. 

Wydawany przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne kwartalnik „Protetyka Stomatologiczna / Prosthodontics” (MEiN: 20; ICV 2020: 108,51) jest obecny na rynku już od 1965 roku. Jest to recenzowane czasopismo naukowe, w którym ukazują się prace poświęcone wszystkim aspektom protetyki stomatologicznej oraz pokrewnym dziedzinom naukowym. Redaktorem naczelnym „Protetyki Stomatologicznej” jest prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, a funkcję zastępcy redaktora naczelnego pełni prof. dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka. Redakcja czasopisma mieści się w siedzibie Katedry Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Pełne teksty każdego ze wspomnianych artykułów oraz więcej informacji o czasopiśmie „Protetyka Stomatologiczna / Prosthodontics” (ISSN:0033-1783; eISSN:2391-601X) znaleźć można na stronie internetowej tego periodyku.