VI Kongres Stomatologii pod patronatem PTS-u rozpoczęty! – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

VI Kongres Stomatologii pod patronatem PTS-u rozpoczęty!

Jak co roku, koniec wakacji w polskiej stomatologii wyznacza jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej branży, jakim jest Warsaw Dental Medica Show. Odbywającym się w podwarszawskim Nadarzynie targom towarzyszy Kongres Stomatologii pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Organizowany już po raz szósty kongres to okazja do zdobycia nowych kompetencji zawodowych, ale również szansa na jeszcze lepszą integrację naszego środowiska.

Zapraszając przed kilkoma tygodniami na to wydarzenie, prof. dr hab. Marzena Dominiak powiedziała: Podczas Warsaw Dental Medica Show Polskie Towarzystwo Stomatologiczne będzie prezentowało szereg wykładowców – od stomatologii zachowawczej, poprzez endodoncję, chirurgię, po implantologię dla praktyków. Skupiamy się na tym, aby pokazać lekarzom wiedzę, z którą wyjdą z sali wykładowej i będą mogli w poniedziałek wykonywać praktyczne działania. Będziemy mówić też o specjalizacji: czy specjalizacja jest nam potrzebna, czy przynosi ona efekty. Gośćmi naszymi będą specjaliści krajowi i przedstawiciele izb lekarskich, stąd dyskusji będzie na pewno dużo, a my postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Czwartek 7 września to pierwszy z trzech dnia konferencji, która odbywa się w kompleksie Ptak Warsaw Expo. O godzinie 10:00 szóstą edycję Kongresu Stomatologii oficjalnie otworzył prof. dr hab. Tomasz Gedrange, po którym głos zabrali także prof. dr hab. Tomasz Konopka oraz prof. dr hab. Marzena Dominiak. 

Tuż po rozpoczęciu kongresu ruszyła przedpołudniowa sesja wykładowa, która obejmuje dwie prezentacje, obie z zakresu leczenia kanałowego. Dr n. med. Hubert Gołąbek przybliżył uczestnikom możliwości, jakie zapewnia endodoncja mikrochirurgiczna: na podstawie własnych przypadków przedstawił zabiegi mikrochirurgicznej resekcji wierzchołka korzenia oraz te związane m.in. z zaopatrzeniem resorpcji zewnętrznej i perforacji korzenia. 

Z kolei prof. dr hab. Mariusz Lipski omówił zalety i wady dostępnych na rynku materiałów bioceramicznych stosowanych w leczeniu endodontycznym zębów, zarówno w tzw. trudnych przypadkach, jak i podczas standardowego leczenia kanałowego. Wykładowca przedstawił też nowe metody, które wprowadzono w endodoncji w związku z dostępem do hydraulicznych cementów krzemowo-wapniowych.

Jeszcze dziś, podczas sesji popołudniowej, która rozpoczyna się o godzinie 14:00, przed uczestnikami kongresu zaprezentuje się dwoje uznanych wykładowców ze Turcji. Prof. Hande Şar Sancaklı, specjalistka stomatologii zachowawczej z Uniwersytetu w Stambule i wykładowczyni wizytująca King’s College London przedstawi wykład pt. „Aktualne protokoły cementowania adhezyjnego – aktualizacja materiałów”. Natomiast prof. Ali Çekici, który wiedzę zdobywał na Uniwersytecie w Stambule oraz w Instytucie Periodontologii Uniwersytetu Harvarda, poruszy zagadnienie skutecznej niechirurgicznej terapii periodontologicznej w codziennej praktyce stomatologicznej.

Dzień drugi kongresu stać będzie przede wszystkim pod znakiem implantologii i pokrewnych dziedzin. Swoim doświadczeniem klinicznym podzielą się kolejno: dr hab. Bartłomiej Górski, dr Agnieszka Nieścieronek, dr Bartosz Mulawa oraz prof. dr hab. Marzena Dominiak. Także w piątek 8 września odbędzie się seria czterech wykładów przeznaczonych dla studentów stomatologii, także pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Ostatni dzień kongresu rozpocznie (o godzinie 10:15) arcyciekawie zapowiadający się panel dyskusyjny pod nazwą „Kompetencje w leczeniu pacjentów stomatologicznych przez lekarzy dentystów bez i ze specjalizacją”. Poza czworgiem reprezentantów PTS-u wezmą w nim udział zaproszeni eksperci. Tego dnia nie zabraknie także wykładów – z zakresu periodontologii (dr Agnieszka Peret), implantoprotetyki (prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz) oraz możliwości, jakie daje stosowanie systemu Invisalign (dr Błażej Szczerbaniewicz).

Wszystkich lekarzy dentystów zapraszamy do udziału w VI Kongresie Stomatologii!