Dymplomatrium UM w Poznaniu

Aktualności

Dymplomatorium UM w Poznaniu

Dymplomatrium UM w Poznaniu

3 listopada odbyła się uroczystość dyplomatoryjna absolwentów Wydziału Lekarskiego II kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dla obecnej w stolicy Wielkopolski prof. Marzeny Dominiak, prezydent PTS, była to okazja do wręczenia młodym stomatologom Kart Członkowskich PTS oraz wyróżnień za wyniki w nauce.

Uroczystości wręczenia dyplomów potwierdzających zakończenie studiów stomatologicznych, to w tym roku stały punkt w rozlicznych delegacjach członków Zarządu Głównego PTS.

– Każde takie wydarzenie jest okazją do przekazania na ręce absolwentów kart członkowskich PTS oraz zachęcenia ich do aktywnego korzystania z benefitów z tym związanych. Cieszę się, że możemy również wyróżnić nagrodami książkowymi najlepszych absolwentów – tłumaczyła obecna w Poznaniu prof. Marzena Dominiak.

Karty trafiły do wszystkich absolwentów, a nagrody w postaci albumów „Stomatologia w malarstwie” do trojga najlepszych: Pawła Wędrychowicza (średnia ocen z przedmiotów stomatologicznych: 4,88, dodatkowo pełnił funkcję starosty grupy), Małgorzaty Kałużne-Różańskiej (średnia ocen z przedmiotów stomatologicznych: 4,81) oraz Aleksandry Stojanowskiej (średnia ocen z przedmiotów stomatologicznych: 4,75).

Warto dodać, że nagrody za wysokie wyniki w nauce ufundował również Poznański Oddział PTS. Wyróżnienia z rąk szefowej oddziału dr hab. Marzeny Wyganowskiej-Świątkowskiej odebrali: Magdalena Banasik (4,69) oraz Jakub Pilarski (4,69).

Czytaj również: Dymplomatoria w Lublinie i Zabrzu