PTS Opole szkoli

Z Oddziałów

PTS Opole szkoli

PTS Opole szkoli

Zebrania szkoleniowo-naukowe do podstawowe narzędzie edukacyjne każdego z Oddziałów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Cieszy fakt, że wydarzenia te coraz częściej gromadzą pełne sale uczestników. Tak było chociażby ostatnio w Opolu.

20 października 2018 r. PTS Oddział w Opolu gościł w swoich progach prof. nadzw. dr hab. n. med. Beatę Dejak. Szefowa łódzkiego PTS, uznana protetyk i wykładowca, wygłosiła przed licznie zebranymi uczestnikami referat pt „ Wkłady, nakłady, overlay, endokorony i korony wykonane z ceramiki, kompozytów i stopów złota.”

Podczas zebrania zaprezentowana została także praca do specjalizacji pt: „Leczenie z zakresu chirurgii stomatologicznej u chorych z hemofilią” autorstwa lek. dent. Artura Chomika.

Informacji o planowanych zebraniach szkoleniowo-naukowych szukaj w Bazie Dobrej Edukacji PTS.