Dyplomy na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym w Lublinie rozdane! Nagrody dla najlepszych od PTS. – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Z Oddziałów

Dyplomy na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym w Lublinie rozdane! Nagrody dla najlepszych od PTS.

W sobotę 25 września 2021 r. odbyło się Dyplomatorium na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym w Lublinie, na którym to studenci kształcą się na następujących: kierunkach lekarsko-dentystyczny, higiena stomatologiczna, techniki dentystyczne i elektroradiologia I i II stopnia. W przestronnych wnętrzach nowiutkiej, bardzo nowoczesnej Hali sportowej UM w Lublinie dyplomy z rąk członków Kolegium Dziekańskiego WLD otrzymało 189 absolwentów w obecności Władz Uczelni w osobach JMR prof. Wojciecha Załuski i Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki, prof. Kamila Torresa, przedstawicieli władz na szczeblu krajowym i regionalnym, jak też przedstawicieli samorządu lekarskiego.

Nagrody dla najlepszych absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego przygotowało także Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Sześcioro absolwentów, którzy uzyskali średnią ocen ze studiów powyżej 4,5, otrzymało z rąk Wiceprezydent PTS, a zarazem Prodziekana Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM w Lublinie, prof. Ingrid Różyło-Kalinowskiej, albumy „Stomatologia w malarstwie”. Album ten to piękna monografia zawierająca zbiór obrazów, rysunków, szkiców i rycin, prezentująca warsztat dentysty na przestrzeni stuleci. Jednocześnie nasuwa się myśl, iż lekarz dentysta również jest artystą, gdyż tworzy piękny uśmiech, a więc musi mieć poczucie piękna, wyczucie barwy, umiejętność odtworzenia kształtu, a nawet zaprojektować całą konstrukcję architektoniczną, jaką jest proteza czy szkielet twarzy po leczeniu ortodontycznym i/lub ortognatycznym. Mamy nadzieję, że dla uhonorowanych absolwentów albumy będą stanowić nie tylko pamiątkę dnia otrzymania upragnionego dyplomu lekarza dentysty, ale i inspirację do pracy.

 

W imieniu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego składamy gratulacje wszystkim absolwentom.