Nowa Prezydent FDI zachęca do współpracy – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Z zagranicy

Nowa Prezydent FDI zachęca do współpracy

Kilkanaście dni temu organizacje wchodzące w skład FDI otrzymały dostęp do przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne Oświadczeń dotyczących wielu kluczowych dla stomatologów zagadnień. W ostatnich dniach swoim przesłaniem do 189 organizacji członkowskich podzieliła się Prezydent FDI, prof. Ihsane Ben Yahya.

 

Dziekan Wydziału Stomatologii na Uniwersytecie Medycznym Króla Mohammeda VI w Casablance napisała: – Jestem zaszczycona, mogąc podzielić się moim pierwszym przesłaniem jako prezydent FDI i dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. Nie mogę doczekać się współpracy z Wami wszystkimi w celu poprawy zdrowia jamy ustnej naszych populacji na całym świecie. Razem możemy osiągnąć bardzo wiele

 

Prof. Ihsane Ben Yahya, kierująca FDI w latach 2021–2023, zwróciła uwagę na nieocenione w dobie pandemii zalety nowych technologii, które umożliwiły sprawne przeprowadzenie ważnych dla Federacji wydarzeń. Ze względu na obowiązujące w Australii restrykcje, Kongres FDI w Sydney (26–29 września), współorganizowany z Australijskim Towarzystwem Stomatologicznym (ADA), został przeprowadzony w formie wirtualnej. Mimo nietypowej formuły, w kongresie uczestniczyło 2000 delegatów reprezentujących 81 państw.

Także w przestrzeni wirtualnej odbyło się Zgromadzenie Ogólne FDI, podczas którego delegaci mogli bez przeszkód podejmować kluczowe dla przyszłości Federacji decyzje, a także oddawać swoje głosy, w tym dokonać wyboru nowych władz.

 

Prof. Ben Yahya podkreśliła też znaczenie ścisłej współpracy towarzystw członkowskich na rzecz poprawy stanu zdrowia jamy ustnej na całym świecie. Realizacji tego celu służyć ma m.in. przyjęty w lipcu tego roku dokument pt. Vision 2030. Delivering Optimal Oral Health for All (Wizja na rok 2030. Zapewnienie wszystkim optymalnego zdrowia jamy ustnej). 

Pierwsza na czele FDI reprezentantka Afryki przywitała także nowe organizacje członkowskie: Haitańskie Stowarzyszenie Stomatologiczne i Ortodontyczne (ADHO), Towarzystwo Stomatologiczne Jamajki (JDA), Narodowe Towarzystwo Stomatologiczne Somalii (SNDA), Światową Federację Ortodontyczną (WFO) oraz Fundację Nakao na rzecz Zdrowia Jamy Ustnej (FNWOH).

 

Odwołując się do swojego udziału w SmileCon w Las Vegas (11–13 października), prof. Ben Yahya podkreśliła wartość jaką stanowi osobiste spotkanie z luminarzami światowej stomatologii, w tym nowym kierownictwem Amerykańskiego Towarzystwa Stomatologicznego (ADA), które było organizatorem tego wydarzenia. 

 

– W duchu spotkań twarzą w twarz, chciałabym przypomnieć, aby zapisać datę Światowego Kongresu Stomatologicznego FDI, który odbędzie się w Mumbaju w Indiach od 29 września do 2 października 2022 roku. Cieszymy się, że możemy współpracować z naszym członkiem i współgospodarzem, Indyjskim Towarzystwem Stomatologicznym, by kongres ten, pod hasłem „Spotkajmy się ponownie i odbudujmy stomatologię w mieście marzeń” był niezapomniany. Przygotujcie się na nadsyłanie Waszych streszczeń od dnia 1 grudnia – napisała szefowa FDI.

 

Prof. Ihsane Ben Yahya poruszyła także niezwykle istotne zagadnienie, jakim jest walka z antybiotykoopornością. Przypomniała zobowiązanie podjęte podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego, dotyczące tego problemu. – Nadużywanie i nieuzasadnione stosowanie antybiotyków prowadzi do rozprzestrzeniania się zakażeń lekoopornych i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia na całym świecie. Dentyści są odpowiedzialni za około 10% przypadków przepisywania antybiotyków pacjentom na całym świecie, dlatego jako przedstawiciele naszej profesji mamy obowiązek podjęcia pilnych działań w tym zakresie – przypomniała Ihsane Ben Yahya.

 

Jednocześnie Pani Prezydent podziękowała wszystkim członkom FDI, którzy już podpisali zobowiązanie do walki z problemem nadużywania antybiotyków w swoich krajach, oraz zachęciła kolejnych praktyków do poparcia tej kluczowej dla zdrowia pacjentów inicjatywy (deklarację można złożyć korzystając z formularza na stronie FDI).

 

Na koniec swojego listu prof. Ihsane Ben Yahya podkreśliła wagę współpracy na rzecz włączenia zdrowia jamy ustnej do priorytetów globalnej polityki w zakresie zdrowia i rozwoju. W tym kontekście Prezydent FDI wymieniła kooperację z NCD Alliance, sojuszem ponad 2000 organizacji, obecnym w ponad 170 krajach, który współpracuje m.in. z ONZ, WHO oraz rządami wielu państw.