Jak leczyć uzależnienie od tytoniu w gabinecie stomatologicznym?

Aktualności

Jak leczyć uzależnienie od tytoniu w gabinecie stomatologicznym?

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia leczenia ZUT, które pozwalają na zawieranie kontraktu z NFZ w ramach Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych – to cel konferencji organizowanej przez Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Komisję Stomatologicznę i Komisje Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu.

Pełna nazwa projektu brzmi: „Leczenie uzależnienia od tytoniu oraz minimalne interwencje antytytoniowe w praktyce lekarza dentysty” i w swoim tytule zdradza ideę wydarzenia. Organizatorzy chcą przekonać lekarzy dentystów, że ci  – posiadając odpowiednie kwalifikacje – mogą leczyć zespół uzależnienia tytoniowego. Uczestnictwo w wydarzeniu i zaliczenie planowego egzaminu umożliwią zawarcie kontrktu z NFZ w tym zakresie.

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące obszary tematyczne: charakterystyka zespołu uzależnienia od tytoniu, model teoretyczny procesu zaprzestania palenia i jego implikacji praktycznych,  diagnostyka uzależnienia oraz leczenie farmakologiczne ZUT, wsparcie behawioralne pacjenta, praca z pacjentem o specjalnych potrzebach (m.in.: choroby przewlekłe, zaburzenia psychiczne, kobiety ciężarne), specjalne zagadnienia związane z procesem rzucania palenia (m.in.: żywienie, aktywność fizyczna),  prowadzenie minimalnej interwencji, przeciwdziałanie nawrotom.

Jak informują organizatorzy, szkolenie zakończy się testem egzaminacyjnym. Uczestnik, który pozytywnie zaliczy test otrzyma certyfikat potwierdzający umiejętności prowadzenia leczenia ZUT, który pozwala na zawieranie kontraktu z NFZ na leczenie uzależnienia od tytoniu w ramach Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym POChP) (Dz. U. poz 1505 z późn. zm.).

Szczegóły wydarzenia oraz informacje rejestracyjne znajdują się w Bazie Dobrej Edukacji PTS – tutaj.