Precyzyjne elementy retencyjne stosowane w leczeniu protetycznym

Wiedza

Precyzyjne elementy retencyjne stosowane w leczeniu protetycznym

„Protetyka stomatologiczna”: o utracie połączenia na granicy cement-zębina, cement-wkład

– Zastosowanie precyzyjnych elementów retencyjnych znacznie poprawia komfort życia pacjentów i ich zadowolenie z uzupełnień protetycznych w porównaniu do tradycyjnych klamrowych protez częściowych. Długoletnie obserwacje i korzystne efekty leczenia decydują o coraz większym ich upowszechnieniu się i stosowaniu w codziennej praktyce – czytamy na łamach ostatniego wydania czasopisma naukowego PTS „Protetyka Stomatologiczna”.

Zachęcamy do lektury pracy pt. „Precyzyjne elementy retencyjne stosowane w leczeniu protetycznym: zasuwy, rygle, zatrzaski, korony teleskopowe i zespolenia kładkowe – przegląd piśmiennictwa”, która została opublikowana w ostatnim numerze czasopisma PTS „Protetyka Stomatologiczna” (2/2019).

Czytaj także: „JoS”: co na łamach bieżącego wydania?

Celem pracy jest przedstawienie wybranych systemów zakotwiczeń bezklamrowych stosowanych w leczeniu protetycznym z zastosowaniem protez ruchomych, na podstawie przeglądu piśmiennictwa. Zaprezentowano krótką charakterystykę najczęściej stosowanych precyzyjnych elementów retencyjnych, takich jak zasuwy, rygle, zatrzaski, korony teleskopowe i zespolenia kładkowe oraz ich wykonawstwo laboratoryjne. Omówiono wady i zalety poszczególnych rozwiązań. Przedstawiono wskazania do zastosowania poszczególnych systemów. Podkreślono znaczną poprawę retencji i estetyki uzupełnień protetycznych opartych na systemach zakotwiczenia bezklamrowego.

Autorami pracy są: dr Anna Szarek oraz dr Krzysztof Gronkiewicz z Katedry Protetyki Stomatologicznej, Instytut Stomatologii CMUJ.

Przypominamy, że „Protetyka Stomatologiczna”, podobnie jak „Journal of Stomatology”, drugie czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne , jest dostępna w formule open access. Redaktorem naczelnym “Protetyki Stomatologicznej” jest prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska.