Już za 10 dni rozpoczyna się WDI 2024 „Periimplantitis – wczoraj i dziś” – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Wiedza

Już za 10 dni rozpoczyna się WDI 2024 „Periimplantitis – wczoraj i dziś”

„Periimplantitis – wczoraj i dziś” – pod takim hasłem w dniach 7-9 czerwca w hotelu DoubleTree by Hilton odbędą się Wrocławskie Dni Implantologii 2024. W programie wydarzenia znalazły się wykłady prowadzone przez znanych i cenionych ekspertów, warsztaty praktyczne oraz część integracyjna.

– WDI od zawsze pełniły arenę prezentacji ciekawych przypadków klinicznych oraz najnowszych rozwiązań sprzętowych i materiałowych. Faktem jest również to, że nigdy w tej dyskusji nie stroniliśmy od podejmowania ważnych i kontrowersyjnych tematów, zapraszając tym samym do dyskusji polskich i zagranicznych ekspertów – zapowiada Wrocławskie Dni Implantologii 2024 prof. Marzena Dominiak, kierownik naukowy wydarzenia, kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Tym razem hasłem przewodnim konferencji jest „Periimplantitis – wczoraj i dziś”, które – jak zapewniają organizatorzy – wywoła merytoryczną dyskusję, będącą szansą na wyrażenie swoich opinii i przedstawienie konkretnych przypadków.

Część wykładowa WDI 2024 zaplanowana jest na piątek i sobotę (7-8 czerwca), a w jej ramach odbędą się m.in. wystąpienia:

– „Jak zminimalizować/uniknąć konieczności prowadzenia zabiegów chirurgicznych w przypadku periimplantitis i poważnego zapalenia przyzębia? Nowa koncepcja leczenia” – wygłosi je prof. Anton Friedmann, kierownik Katedry Periodontologii oraz kierownik 3-letnich studiów podyplomowych w School of Dentistry University of Witten/Herdecke (Niemcy),

– „Strategie minimalizacji ryzyka peri-implantitis: perspektywa protetyka i periodontologa” – wykład wygłoszą prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska – specjalistka periodontologii, pierwsza kierownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski – specjalista protetyki stomatologicznej, autor i współautor ponad 100 prac naukowych, członek-założyciel i były prezydent Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej,

– „Jak dzięki osseodensyfikacji poprawić jakość swoich zabiegów implantologicznych? Czy możemy to osiągnąć tworząc więcej, a jednocześnie pracując mniej” – wystąpienie dr. Salaha Huwaisa – absolwenta studiów z dziedziny periodontologii i implantologii na University of Illinois w Chicago, wynalazcy techniki osseodensyfikacji (zagęszczania kości),

– „Osteoimmunologia: czy należy rozważyć periimplantitis jako chorobę immunologiczną?” – wykład dr. Josepha Choukrouna – absolwenta medycyny na Uniwersytecie Montpellier we Francji, wynalazcy i propagatora technik PRF: L-PRF, A-PRF & i-PRF, S-PRF, założyciela i przewodniczącego SYFAC – Międzynarodowego Sympozjum o Czynnikach Wzrostu,

– „Periimplantitis a stłuszczenie szpiku kostnego – diagnostyka i leczenie” – wykład prezentowany wspólnie przez prof. Marzenę Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz biotechnologa Victora Koszewskiego,

– „Czynniki przewidywalności leczenia odtwórczego w zabiegach regeneracji kości wyrostka zębodołowego i podniesienia dna zatoki szczękowej. Czy zapobieganie periimplantitis jest możliwe?” – autorstwa dr. n. med. Adama Ziemlewskiego – wykładowcy oraz członka rady naukowej studiów podyplomowych European Master Degree in Oral Implantology na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Na piątek i niedzielę (7 oraz 9 czerwca) zaplanowane są z kolei sesje warsztatów praktycznych, obejmujących tematykę m.in. techniki osseodensyfikacji, autotransplantacji zębów niedojrzałych/dojrzałych w odniesieniu do implantacji, technik PRF i odbudowy kości, a także nowoczesnej konsultacji protetycznej z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego i skanera twarzy.

Pełen program WDI 2024, sylwetki wykładowców, szczegóły organizacyjne i formularz zakupu biletów można znaleźć na stronie https://wdi.wroclaw.pl/.

Zapraszamy!