Materiał Partnera! Badanie kliniczne Philips Sonicare przy wykorzystaniu jako porównanie wyników skalingu z głębokim czyszczeniem kieszonek dziąsłowych oraz 2 różnych metod higieny jamy ustnej – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Wiedza

Materiał Partnera! Badanie kliniczne Philips Sonicare przy wykorzystaniu jako porównanie wyników skalingu z głębokim czyszczeniem kieszonek dziąsłowych oraz 2 różnych metod higieny jamy ustnej

Badanie kliniczne Philips Sonicare przy wykorzystaniu jako porównanie wyników skalingu z głębokim czyszczeniem kieszonek dziąsłowych oraz 2 różnych metod higieny jamy ustnej w warunkach domowych wśród uczestników badania z zapaleniem przyzębia w stadium I/II

 

Celem badania było porównanie, w warunkach domowych, stanu higieny jamy ustnej przy użyciu manualnej szczoteczki do zębów lub elektrycznej szczoteczki sonicznej Philips Sonicare, a w szczególności na poziom płytki nazębnej i stan przyzębia uczestników badania z zapaleniem przyzębia w stadium I/II, po profesjonalnym skalingu z głębokim czyszczeniem kieszonek dziąsłowych przez okres do sześciu miesięcy.

Było to zatwierdzone przez IRB, randomizowane, równoległe badanie z pojedynczą ślepą próbą, przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy uczestnicy badania wyrazili świadomą zgodę na jego przeprowadzenie. Do badania kwalifikowały się osoby niepalące (>10 lat), w wieku 18–75 lat, z zapaleniem przyzębia w I/II stopniu zaawansowania, potwierdzonym badaniem rentgenowskim. Do badania nie kwalifikowali się pacjenci z niewyrównaną cukrzycą lub chorobą przyzębia w stadium III lub wyższym. Osoby biorące udział w badaniu zostały poddane zabiegowi profesjonalnego skalingu i głębokiego czyszczenia kieszonek dziąsłowych (SRP) w gabinecie stomatologicznym, w ciągu 4 tygodni od pierwszej wizyty.

Następnie pacjentów przydzielono losowo do grupy stosującej domowy schemat dbania o higienę jamy ustnej obejmujący:

  • używanie 2 razy dziennie manualnej szczoteczki do zębów (MTB), lub
  • elektrycznej szczoteczki sonicznej Philips Sonicare DiamondClean Smart (DCS), w programie Gum Health z końcówką Premium Gum Care.

Randomizacja była zrównoważona pod względem płci i stadium zapalenia przyzębia. W okresie objętym badaniem zakazano stosowania dodatkowych środków do higieny jamy ustnej Pacjenci w okresie 6 miesięcy, co cztery tygodnie wracali do kliniki w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności. Każdy z uczestników co osiem tygodni otrzymywał nową końcówkę Philips Sonicare Premium Gum Care.

Oceniono następujące parametry skuteczności:

  • krwawienie przy sondowaniu (BOP),
  • zmodyfikowany wskaźnik płytki nazębnej (MPI),
  • głębokość kieszeni dziąsłowych (PPD),
  • poziom przyczepu klinicznego (CAL).

Bezpieczeństwo oceniano na podstawie raportu z dzienniczka pacjenta i badania wewnątrzustnego. W przypadku znacznej poprawy, lub pogorszenia stanu zdrowia jamy ustnej, który w jego odczuciu narażał pacjenta na nadmierne ryzyko, nadzorujący badania mógł w razie potrzeby wycofać danych uczestników z badania. Należy zauważyć, że w wyniku nakazu pozostania w domu ze względu na epidemię COVID-19 w Stanach Zjednoczonych, wizyty w klinice dla wszystkich pacjentów zostały zawieszone w 8. i 12. tygodniu. W związku z tym nie są dostępne żadne wyniki dotyczące skuteczności w tym okresie. W tych odstępach czasu sprawdzano bezpieczeństwo poprzez wywiad i przeglądanie karty dzienniczka każdego pacjenta.
Uzyskaliśmy w danym badaniu wyniki :

  • elektryczna szczoteczka Philips Sonicare była statystycznie skuteczniejsza w zmniejszaniu krwawienia dziąseł i poziomu płytki nazębnej naddziąsłowej mierzonej za pomocą zmodyfikowanego wskaźnika płytki nazębnej Modified Plaque Index (MPI) w porównaniu ze szczoteczką manualną po 4, 16, 20 i 24 tygodniach stosowania w warunkach domowych

elektryczna szczoteczka Philips Sonicare była statystycznie skuteczniejsza w zmniejszaniu objawów zapalenia przyzębia mierzonego za pomocą redukcji głębokości kieszonek dziąsłowych i krwawienia przy zgłębnikowaniu w porównaniu ze szczoteczką manualną po 4, 16, 20 i 24 tygodniach stosowania w warunkach domowych.

Szczegółowy opis badania znajdą Państwo poniżej lub na stronie dla profesjonalistów Philips Sonicare www.philips.pl/sonicare-profesjonalisci

 

Badanie Kliniczne dostępne TUTAJ –> Badanie kliniczne periodontologiczne Philips Sonicare Diamond CleanSmart