KS DRL popiera PTS w sprawie dopłat do świadczeń NFZ

Aktualności

KS DRL popiera PTS w sprawie dopłat do świadczeń NFZ

Wyróżnienie dla prof. Marii Mielnik-Błaszczak

Prezydium Komisji Stomatologicznej Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wyraziło poparcie dla stanowiska Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w sprawie możliwości udzielania przez świadczeniodawcę odpłatnych świadczeń zdrowotnych spoza koszyka świadczeń gwarantowanych w godzinach zgłoszonych w harmonogramie załączonych do Narodowego Funduszu Zdrowia.

– Według nas stanowi to dobry początek do ogólnokrajowej debaty mającej na celu dostosowania zasad udzielania świadczeń względem aktualnej wiedzy i praktyki medycznej oraz potrzeb Naszych Pacjentów – czytamy w dokumencie podpisanym przez lek. dent. Iwona Świętkowska, wiceprezesa DRL ds. stomatologii.

Czytaj także: Mec. Natalia Krej (PTS): pacjent powinien móc dopłacić do wizyty na NFZ

Sygnatariusze stanowiska zwracają uwagę, iż wyrażona opinia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego dotyczy jednego, wybranego zagadnienia i nie rozwiązuje całej problematyki, która jest podnoszona przez środowisko lekarskie.

– Biorąc pod uwagę konstytucyjne prawa Naszych Pacjentów do ochrony zdrowia oraz obowiązek wykonywania zawodu lekarza zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz dostępnymi metodami i środkami zapobiegania wyrażamy opinię, iż merytoryczna dyskusja   i dostosowanie świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia do obecnych standardów i protokołów leczenia oraz realnych potrzeb Naszych Pacjentów jest konieczna dla poprawy zdrowia i bezpieczeństwa – napisano.

Autorzy stanowiska przypominają, że na podstawie artykułu  9 Kodeksu Etyki Lekarskiej „Lekarz powinien  z należytą starannością przeprowadzać postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze, poświęcając temu konieczny czas”  oraz artykułu  12 „Lekarz winien zabiegać o wykonywanie swego zawodu w warunkach, które nie obniżają jakości opieki nad chorym”.

Ponadto, zgodnie z  ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty na podstawie   artykułu 4 „Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością”.