Master z implantoprotetyki: I moduł z nami! Zobacz zdjęcia

Aktualności

Master z implantoprotetyki: I moduł z nami!

Premierowy, trzydniowy moduł European Master Degree in Oral Implantology obfitował w ogromną dawkę praktycznej wiedzy z zakresu m.in. zasad kwalifikacji do leczenia, diagnostyki radiologicznej, cyfrowego planowania, a nawet autoprezentacji.

Pierwszy moduł European Master Degree in Oral Implantology odbył się w dniach 16-18 października 2020 roku. Naukę zrealizowano w salach wykładowych i ambulatoryjnych Centrum Naukowej Informacji Medycznej Umed we Wrocławiu oraz Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM.

Podczas uroczystej inauguracji studiów obecni byli m.in: prof. Tomasz Zatoński (Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem UM Wrocław), prof. Tomasz Gedrange, prof. Piotr Majewski oraz dr Adam Ziemlewski. Obecnością zaszczycili studentów również przedstawiciele Partnerów studiów z firm: Dentsply Sirona, Liberdent, Thommen Medical.

Podczas pierwszego modułu poruszono fundamentalne kwestie dla każdego, kto chce w sposób profesjonalny zajmować się leczeniem implantologicznym. Prof. Marzena Dominiak omówiła m.in. czynniki warunkujące osteointegrację implantów, wskazania i przeciwwskazania do implantacji oraz zasady kwalifikacji do leczenia implanto-protetycznego. Prof. Mariusz Szuta przedstawił postępowanie w sytuacjach nagłych w gabinecie stomatologicznym i postępowanie z pacjentem obciążonym ogólnie w aspekcie planowania i prowadzenia leczenia. Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska zaprezentowała najważniejsze zasady diagnostyki radiologicznej w implantologii, a duet dr Paweł Szuba-Paszkiewicz i dr n. med Jakub Hadzik omówili idee konsultacji implantoprotetycznej, a także podstawy fotografii i obróbki zdjęć w stomatologii oraz podstawy cyfrowego planowania uśmiechu. Bardzo interesujący okazał się również wykład Mariusza Szuby, guru w zakresie publicznych prezentacji.

– Bardzo cieszymy się, że dzięki współpracy PTS i Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, przy wsparciu Partnerów, udało nam się rozpocząć edukację w ramach European Master Degree in Oral Implantology. Postawiliśmy sobie oraz studentom poprzeczkę bardzo wysoko, chcemy aby były to studia praktyczne, ale równocześnie podparte evidence based dentistry. Pragniemy, aby w sposób kompleksowy przekazywały wiedzę i dawały pewność w leczeniu naszym słuchaczom. Sądzę, że odpowiedni dobór tematów oraz ekspertów sprawia, że uda nam się zrealizować nasze cele – komentuje inauguracje studiów prof. Marzena Dominiak.

Studia w ramach European Master Degree in Oral Implantology rozpoczęło 12 osób z całej Polski.