"Zarządzanie i prawo w stomatologii" - studia podyplomowe z Patronatem PTS – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

“Zarządzanie i prawo w stomatologii” – studia podyplomowe z Patronatem PTS

Medical Maestro Academy oraz Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zapraszają na studia podyplomowe „Zarządzanie i prawo w stomatologii”. Projekt został objęty Honorowym Patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Studia Podyplomowe ZARZĄDZANIE I PRAWO W STOMATOLOGII – MEDICAL MAESTRO ACADEMY są zbudowane w oparciu o unikalny program dedykowany wyłącznie lekarzom dentystom prowadzącym centra medyczne, gabinety, przychodnie i kliniki stomatologiczne oraz menedżerom w nich pracującym.

Całość zagadnień została ułożona przez praktyków zarządzania i marketingu oraz wybitnych specjalistów prawa, wyłącznie dla małych i średnich gabinetów dentystycznych, w oparciu o doskonałe standardy pracy w tym trudnym biznesie.

Liczne uwarunkowania prawne, problematyka trudnego, roszczeniowego pacjenta, konieczność istnienia i utrzymania się na konkurencyjnym rynku sprawiają, że Program Studiów Podyplomowych staje się nie tylko unikatem w swojej konstrukcji merytorycznej, ale przede wszystkim jest ogromną praktyczną i realną pomocą dla każdego zarządzającego-lekarza i menedżera.

Stomatologia jest wymagająca, podobnie jak ekonomia z prawem i psychologią. Tę ekonomiczną działalność medyczną wspiera w wielkiej mierze prawo i psychologia, doskonale wpasowując się w oczekiwania współczesnych lekarzy prowadzących swoje gabinety i centra medyczne.

Ekonomia jest nauką niezwykle pojemną i jednocześnie – niezbędną do prowadzenia praktyk, stąd podczas Studiów Podyplomowych przekażemy Słuchaczom wyselekcjonowaną choć obszerną wiedzę i umiejętności zarządcze, marketingowe, finansowe.

Prawo jest regulatorem całej ekonomii i medycyny, dlatego doskonali prawnicy wspierają lekarzy i menedżerów – Słuchaczy swoją praktyczną wiedzą, tak bardzo potrzebną w codziennej pracy w medycynie. Profil Słuchacza Studiów Podyplomowych jest więc interdyscyplinarny, dokładnie tak jak interdyscyplinarne są obecne wymagania rynkowe.

Studia są w całości realizowane przez dwa semestry w wymiarze 180 godzin + test

Dwie równorzędne nauki:

ZARZĄDZANIE i PRAWO (ok. 80%),

wsparte PSYCHOLOGIĄ i MARKETINGIEM (ok. 20%).

Studia Podyplomowe WROCŁAW – start 6/7. listopada 2020 r.

—>

Dr n. ekon. Magdalena Szumska – kierownik studiów

Dr n. med. Krzysztof Kordel – konsultantmerytoryczny studiów w dziedzinie prawo

Prof. dr hab. MarzenaDominiak – konsultant merytoryczny studiów w dziedzinie stomatologia

Ilość spodziewanych zjazdów: 10/11

Początek: listopad 2020, zakończenie (na jednym zjeździe podsumowanie, test, wyniki i wręczenie dyplomów oraz nagród): czerwiec I. połowa 2021,

Ilość godzin: 180 + egz 4 godziny (2 egzaminatorów: z dziedziny PRAWO oraz z dziedziny ZARZĄDZANIE, MARKETING, PSYCHOLOGIA)

Zajęcia odbywają się w piątki i soboty na terenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu lub. on-line.

Materiały: wszystkie w formie ebooków//gotowych materiałów + zalecona lektura jako materiały przygotowane przez wykładowców.

Każdy uczestnik otrzyma w ramach studiów roczną prenumeratę Medical Maestro Magazine oraz komplet kluczowych podręczników o komunikacji i zarządzaniu w gabinecie dentystycznym i klinice.

Ramowy plan studiów:

ZARZĄDZANIE // MARKETING // PSYCHOLOGIA

„Przywództwo w medycynie”

„Komunikacja z negocjacjami w zarządzaniu w medycynie”

„Zarządzanie przedsięwzięciami. Nietypowe metody w zarządzaniu. Wizjonerstwo.            Nowości. Godzenie z codzienną praktyką”

„Marketing w praktyce”

„Zarządzanie kapitałem ludzkim. Warsztat”

„Sztuka prowadzenia sporów. Negocjacje. Warsztat”

„Ekonomia – finanse i rentowność dla mniejszych jednostek”

„Konflikty w organizacjach”

„Strategie rynkowe. Strategia sprzedaży zgodna z prawem i etyką”

„Praktyczne zarządzanie strategiczne w oparciu o prawo i marketing w medycynie”

„Zarządzanie gabinetem i pracą kliniczną z perspektywy lekarza i multifunkcyjnego menedżera. Organizacja pracy”

„Zarządzanie w pracy lekarza. Wartości, etos, relacje z drugim człowiekiem”

„Profesjonalna ścieżka pacjenta w gabinecie – krok po kroku”

„Techniki informacyjne w zarządzaniu”

„Komunikacja i asertywność dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz menedżerów. Zarządzanie komunikacją z pracownikami i pacjentami”

„Relacje w medycynie. Trudny pacjent i jego rodzina”

PRAWO:

„Odpowiedzialność cywilna lekarzy, problematyka ubezpieczeń”

„Tajemnica lekarska. Ochrona danych osobowych i RODO, GIODO”

„Etykieta w codzienności medycznej. Lekarze i menedżerowie w medycynie podlegają             nieustannej ocenie”

„Formy zatrudniania w medycynie. Ograniczenia lekarza”

„Rola biegłych lekarzy, procesy przeciwko lekarzom”

„Błąd medyczny w kontekście praw pacjenta”

„Dokumentacja w pracy z pacjentem. Okiem praktyka”

„Odpowiedzialność zawodowa lekarzy”

„Wystąpienia publiczne – praca z mediami. Warsztat”

„Formy prowadzonej działalności związanej z medycyną”

„Dokumentacja w pracy z pacjentem. Zgody. Umowy. Zalecenia.”

autor programu: dr n. ekon. Magdalena Szumska