„Między funkcją a estetyką” – za nami IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów w Lublinie – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

„Między funkcją a estetyką” – za nami IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów w Lublinie

W piątek 10 maja już po raz dziewiąty została przeprowadzona Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów pod hasłem „Między funkcją a estetyką”. Jak zawsze udział w lubelskiej konferencji był okazją do wysłuchania wystąpień cenionych w środowisku stomatologicznym i medycznym ekspertów z Polski i Ukrainy. 

Międzynarodowy charakter to znak rozpoznawczy tego oczekiwanego przez wielu stomatologów wydarzenia – jego odbiorcami są lekarze dentyści i studenci stomatologii z Polski i Ukrainy, przede wszystkim związani ze środowiskiem lubelskim oraz lwowskim i kijowskim. Tegoroczna edycja konferencji odbyła się w formule online, co nie pozostało bez związku z obowiązującym w Ukrainie ograniczeniem w opuszczaniu kraju przez mężczyzn w wieku 18–60 lat.

Maraton wykładów przedstawionych przez ekspertów z Polski i Ukrainy

Tematyka przygotowanych na konferencję wykładów była – jak zawsze – niezwykle zróżnicowana. Obejmowała zagadnienia z zakresu protetyki stomatologicznej, implantologii, pedodoncji, ortodoncji, zaburzeń czynnościowych narządu żucia, radiologii stomatologicznej, fotografii stomatologicznej, a także antyseptyki – a wszystko to w kontekście „złotego środka” w stomatologii, czyli poszanowania funkcji z uzyskaniem jak najlepszego efektu estetycznego.

Wzorem lat ubiegłych, konferencja była współorganizowana przez Zakład Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (UML) pod przewodnictwem dr. hab. n. med. Janusza Borowicza prof. nadzw., Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Lublin, a także dwie instytucje należące do Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego (LNUM): Centrum Innowacji w Ochronie Zdrowia i Medycynie Cyfrowej oraz Centrum Stomatologiczno-Medyczne. 

Konferencję otworzył dr hab. n. med. Janusz Borowicz prof. nadzw., kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej UML oraz Prezes PTS Oddział Lublin, witając gości z Polski i Ukrainy oraz uczestników konferencji. Następnie, krótko po godzinie 10:00, rozpoczęły się zaplanowane panele wykładowe.

Pierwszy wykład, dotyczący zasad współpracy stomatologa i farmaceuty w antybiotykoterapii w praktyce dentystycznej z zastosowaniem telemedycyny, wygłosił prof. Andrii Zimenkowski, kierownik Katedry Farmacji Klinicznej, Farmakoterapii i Standaryzacji Medycznej LNUM. Dr Oleksii Bida z Uniwersytetu Medycznego im. O. Bohomolca w Kijowie omówił chirurgiczny i protetyczny protokół postępowania w leczeniu implantoprotetycznym. Natomiast dr hab. n. med. Anna Szabelska prof. nadzw. (UML) przeprowadziła porównanie właściwości fizykochemicznych cementów protetycznych stosowanych do uszczelniania prac cementowanych i przykręcanych na implantach.

Drugą sesję wykładową rozpoczął dr n. med. Leszek Szalewski (UML), udowadniając, że cyfrowa fotografia może mieć zastosowanie w diagnostyce, planowaniu i monitorowaniu przebiegu leczenia oraz w komunikacji z pacjentem i zespołem medycznym. Marta Urbańska z Pierre-Fabre Oral Care omówiła znaczenie antyseptyki i jej wpływ na profilaktykę stanów zapalnych podłoża protetycznego oraz utrzymywanie prawidłowej higieny jamy ustnej w trakcie oraz po zakończeniu leczenia protetycznego. Z kolei członek Zarządu Głównego PTS prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska (UML) przedstawiła możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w radiologii stomatologicznej (m.in. wykrywanie próchnicy, zmiany zapalne okołowierzchołkowe, torbiele oraz nowotwory szczęki i żuchwy, automatyczna analiza cefalometryczna). 

Trzeci panel wykładowy rozpoczęła dr hab. n. med. Agnieszka Lasota prof. nadzw. (UML), omawiając tematykę ortodontycznego zamykania luk w przypadku braków zębowych lub odbudów protetycznych. Dr n. med. Monika Litko-Rola (UML) przybliżyła aktualne wytyczne postępowania terapeutycznego w przypadku bruksizmu. W dalszej kolejności dr n med. Jacek Ciesielski przedstawił założenia terapii TENS i szynoterapii w leczeniu protetycznym pacjentów z obniżoną wysokością zwarcia, a dr Waldemar Ferschke z firmy Medisept zapoznał uczestników z procedurami mycia, dezynfekcji oraz pielęgnacji rąk lekarza stomatologa.

Czwartą sesję wykładową otworzyła tech. dent. Aneta Pogonowska, specjalistka CAD/CAM z firmy Optident, która podkreśliła zalety AI w nowoczesnej konsultacji stomatologicznej z użyciem skanera wewnątrzustnego i skanera twarzy. Ostatni referat konferencji, przedstawiony przez dr. hab. n. med. Janusza Borowicza prof. nadzw. oraz Adama Sztachelskiego z firmy Dentsply Sirona przybliżał zalety stosowania systemu CEREC we współczesnej praktyce stomatologicznej.

Sesje plakatowe – lekarska i studencka

W dalszej części konferencji głos zabrali lekarze stomatolodzy oraz studenci kierunku lekarsko-dentystycznego oraz technik dentystycznych, prezentując swoje prace badawcze w formie plakatów. Do sesji dentystów reprezentujących ośrodki zarówno z Polski, jak i Ukrainy zgłoszono 19 plakatów z niemal wszystkich specjalności stomatologicznych. Z kolei część studencka obejmowała 21 wystąpień zespołów studentów stomatologii z uczelni medycznych Lublina oraz Lwowa. Prace studenckie były oceniane przez komisję konkursową pod przewodnictwem dr. hab. n. med. Janusza Borowicza prof. nadzw., a najlepsze z nich zostały nagrodzone. 

Zwycięzcami zostali studenci z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego (temat: „Assessment of the level of sanitary and hygienic knowledge during treatment with fixed orthodontic equipment”). Drugie miejsce przypadło autorom ze Studenckiego Koła Naukowego przy Pracowni Stomatologii Przedklinicznej Katedry i Zakładu Medycyny Jamy Ustnej UML (temat: „Materiały kompozytowe mikrohybrydowe – ograniczenia w zakresie stabilności koloru”). Trzecia nagroda trafiła w ręce studentów związanych z Zakładem Technik Dentystycznych z Laboratorium Nowoczesnych Technologii UML (temat: „Aparaty wewnątrzustne stosowane w terapii obturacyjnego bezdechu sennego”). Cenne nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez firmy Pierre Fabre i Medisept.

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów odbyła się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Załuski oraz Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego prof. dr hab. n. med. Marzeny Dominiak.

Jak zapowiadają organizatorzy, kolejna, jubileuszowa odsłona Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Lekarzy Dentystów już za rok. W imieniu wszystkich organizatorów serdecznie zapraszamy do Lublina!