Mniej opioidów, ale tramadol jest przepisywany częściej – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Mniej opioidów, ale tramadol jest przepisywany częściej

W mediach stomatologicznych pojawiła się kolejna w ostatnim czasie informacja o stosowaniu opioidów. Z komunikatu opublikowanego w dniu 9 października w czasopiśmie naukowym „Journal of Public Health Dentistry” wynika, że amerykańscy chirurdzy szczękowo-twarzowi w latach 2016–2019 ograniczyli przepisywanie opioidów aż o 20%. Jednocześnie coraz częściej stosowali u swoich pacjentów kodeinę, a zwłaszcza tramadol. 

Autorzy wspomnianego materiału, związani z Wydziałem Medycyny Ogólnej Uniwersytetu w Pittsburghu zasugerowali, że przyzwyczajenia lekarzy dotyczące przepisywania leków powinny być monitorowane, ponieważ opioidy, w tym tramadol, niosą za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, a zarazem nie wykazują skuteczności w przypadku bólu zębów. 

Chociaż dostępne dowody wskazują na to, że przy braku przeciwwskazań niesteroidowe leki przeciwzapalne pozostają najskuteczniejszą, a zarazem najbardziej bezpieczną opcją w leczeniu ostrego bólu zębów, chirurdzy w Stanach Zjednoczonych nadal chętnie zalecają opioidy. 

Naukowcy z Pittsburgha przeprowadzili retrospektywną analizę danych dotyczących recept (IQVIA Longitudinal Prescription Dataset) wystawianych pomiędzy styczniem 2016 roku a grudniem 2019 roku. Dane te obejmują 92% wszystkich wydanych ambulatoryjnie recept w USA, refundowanych przez prywatnych i publicznych płatników.

Badacze przeanalizowali tylko dane dotyczące recept wystawiających przez chirurgów szczękowo-twarzowych, którzy zostali zdefiniowani jako lekarze przepisujący co najmniej 20 dowolnych leków rocznie. Badania sfinansowała Agencja ds. Badań i Jakości Opieki Zdrowotnej (AHRQ) oraz Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA).

Z badania wynika, że w latach 2016–2019 chirurdzy szczękowo-twarzowi w Stanach Zjednoczonych wystawili łącznie 13,9 mln recept na opioidy, które trafiły do 12,5 mln pacjentów. Oznacza to, że statystycznie amerykański chirurg szczękowo-twarzowy wystawił w ciągu jednego roku 627 recept na opioidy. W tym okresie całkowita liczba recept na opioidy przepisywane pacjentom spadła jednak o około 20% – z 3,9 mln do 3,1 mln.

Analiza dostępnych danych potwierdziła zmianę trendu w zalecanych przez klinicystów lekach opioidowych. Całkowita liczba recept wystawianych na hydrokodon zmniejszyła się w badanym okresie o około 21%, ale był to opioid przepisywany najczęściej każdego roku. Znacznie, bo o około 39% spadła liczba recept na oksykodon, natomiast o około 6% wzrosła liczba recept na kodeinę, a w przypadku tramadolu wzrost ten wyniósł aż 24%. 

– Chociaż chirurdzy szczękowo-twarzowi ograniczyli przepisywanie opioidów, podawane leki należy obserwować. Trendy te należy monitorować, ponieważ kodeina nie jest wskazana u dzieci, a tramadol nie jest skuteczny w ostrym bólu zębów – napisali autorzy komunikatu pt. „Przepisywanie opioidów przez chirurgów szczękowo-twarzowych w Stanach Zjednoczonych w latach 2016–2019” (Opioid prescribing by oral and maxillofacial surgeons in the United States, 2016–2019).