Nie żyje wybitna postać polskiej ortodoncji – prof. Danuta Kaźmierczak – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Nie żyje wybitna postać polskiej ortodoncji – prof. Danuta Kaźmierczak

Z żalem informujemy, że 9 listopada 2023 roku zmarła prof. dr hab. n. med. Danuta Kaźmierczak – wybitna postać polskiej ortodoncji, wieloletnia kierownik Zakładu Ortodoncji Akademii Medycznej w Poznaniu oraz prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. Stomatologii poznańskiej uczelni.

Danuta Kaźmierczak ukończyła studia stomatologiczne w 1949 roku, a trzy lata później swoją karierę naukową związała z zespołem nowo utworzonego Zakładu Ortodoncji Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1964 roku uzyskała stopień doktora medycyny dentystycznej, w 1978 roku – stopień doktora habilitowanego, a tytuł profesora nadzwyczajnego – w 1990 roku.

W latach 1984-1992 prof. Kaźmierczak pełniła funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego ds. Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Począwszy od 1993 roku przez kolejnych osiem lat była kierownikiem Zakładu Ortodoncji poznańskiej uczelni. Także po przejściu na emeryturę Danuta Kaźmierczak była wciąż zaangażowana w rozwój polskiej ortodoncji.

Wielką zasługą prof. Danuty Kaźmierczak było nawiązanie współpracy z uczelniami medycznymi w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu kadra Zakładu Ortodoncji Akademii Medycznej w Poznaniu miała okazję uczestniczyć w prowadzonych przez Brytyjczyków szkoleniach w zakresie leczenia techniką aparatów stałych. Wiedza ta była następnie przekazywana dalej, mając bezpośrednie przełożenie na rozwój krajowej ortodoncji.

Prof. dr hab. Danuta Kaźmierczak była autorką i współautorką ponad 100 artykułów, które zostały ogłoszone drukiem w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Została odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymała także nagrodę naukową Ministra Zdrowia, nagrodę naukową im. Władysława Biegańskiego, a także odznakę „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego”.

Uroczystości pogrzebowe prof. Danuty Kaźmierczak odbędą się w poniedziałek 20 listopada 2023 roku o godz. 11:10 na cmentarzu Junikowo w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 305). 

Wyrazy współczucia bliskim prof. Danuty Kaźmierczak składa Prezydent, Zarząd Główny oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.