Prof. dr hab. n. med. Janina Stopa nie żyje – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Prof. dr hab. n. med. Janina Stopa nie żyje

Z przykrością informujemy o kolejnej niepowetowanej stracie, jakiej w ciągu zaledwie kilku dni doznała polska stomatologia. 12 listopada w wieku 81 lat zmarła prof. Janina Stopa, wieloletnia kierownik Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, była krajowa konsultant ds. stomatologii zachowawczej, mentorka kilku pokoleń polskich stomatologów.

W 1971 roku Janina Stopa ukończyła – z wyróżnieniem – studia stomatologiczne w Akademii Medycznej w Poznaniu, a następnie rozpoczęła pracę naukową w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej macierzystej uczelni. W 1973 roku uzyskała I stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej, a sześć lat później – specjalizację II stopnia w zakresie stomatologii zachowawczej. W 1977 roku uzyskała stopień naukowy doktora, w 1991 roku – stopień doktora habilitowanego, a tytuł profesora nauk medycznych nadano jej w 1999 roku.

Od 1990 roku stała na czele Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w Poznaniu, a w 2003 roku uzyskała nominację na stanowiska kierownika Katedry i Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii (funkcję tę pełniła do 2013 roku). Była członkiem Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych, Senackiej Komisji Nauki oraz Rektorskiej Rady Egzaminów Lekarskich. Prof. Janina Stopa była promotorem 15 przewodów doktorskich, opiekunem w 5 przewodach habilitacyjnych, a także recenzentem ponad 40 rozpraw doktorskich. 

Uczestniczyła w pracach Krajowej Rady Specjalizacji Lekarskich, Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich i Krajowego Zespołu ds. Monitorowania Zdrowia Jamy Ustnej. Była także przewodniczącą zespołu przy ministrze zdrowia ds. opracowania standardów procedur stomatologicznych obowiązujących w lecznictwie. W 2001 roku Janina Stopa uzyskała funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. Pełniła ją przez 16 lat. 

W zakresie zainteresowań zawodowych prof. Janiny Stopy znajdowały się m.in. profilaktyka próchnicy i chorób przyzębia, epidemiologia chorób jamy ustnej oraz stosowanie amalgamatów srebra w stomatologii. Prowadziła badania nad diagnostyką i metodami leczenia ubytków niepróchnicowego pochodzenia, wczesnymi i zaawansowanymi stadiami próchnicy oraz chorobami miazgi i tkanek okołowierzchołkowych. Jako autorka i współautorka pozostawiła po sobie ponad 420 prac naukowych.

Warto wspomnieć, że prof. dr hab. n. med. Janina Stopa była aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a także wieloletnią przewodniczącą sekcji stomatologii zachowawczej PTS-u, a za zasługi dla środowiska polskich lekarzy dentystów otrzymała odznakę Bene Meritus naszego Towarzystwa.

Prof. Janina Stopa była ponadto członkiem International and American Association for Dental Research (IAADR) oraz sekcji polskiej Akademii Pierre’a Faucharda. Jej dorobek naukowy i dydaktyczny został doceniony m.in. indywidualną nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, licznymi nagrodami rektora poznańskiego Uniwersytetu Medycznego, nagrodą prezydenta europejskiego oddziału IAADR oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Była także laureatką „Złotego OTIS-a” za osiągnięcia na polu nauki i dydaktyki w dziedzinie stomatologii zachowawczej.

Uroczystości pogrzebowe prof. Janiny Stopy odbędą się w czwartek 16 listopada 2023 roku o godz. 12:00 na cmentarzu komunalnym w podpoznańskim Czerwonaku.

Kondolencje najbliższym oraz współpracownikom prof. Janiny Stopy składają Prezydent, Zarząd Główny oraz Koleżanki i Koledzy z Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.