Nowy adres e-mail ZG PTS – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Nowy adres e-mail ZG PTS

Informujemy, iż w związku z koniecznością systematyzacji nazewnictwa kanałów komunikacji w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym oraz zapewnienia sprawnego kontaktu z członkami Towarzystwa, uruchomiony został nowy adres e-mail zarządu głównego.

Korespondencję adresowaną do Zarządu Głównego PTS prosimy kierować pod adres e-mail: biuro@pts.net.pl

prof. dr hab. Marzena Dominiak
Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego