CBCT bez tajemnic – pierwsze wspólne szkolenie z NIL – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

CBCT bez tajemnic – pierwsze wspólne szkolenie z NIL

CBCT bez tajemnic – pierwsze wspólne szkolenie z NIL

Duet: prof. Ingrid Różyło-Kalinowska – prof. Kaan Orhan (Turcja) poprowadził premierowe szkolenie zrealizowane na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Polskim Towarzystwem Stomatologicznym a Naczelną Izbą Lekarską.

Szkolenie pt. „Interpretacja zdjęć CBCT w stomatologii” odbyło się w dniach 7-8 kwietnia w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego NIL w Warszawie. Udział wzięło w nim 80 uczestników. Szkolenie było akredytowane, wszyscy otrzymali punkty edukacyjne. Naukę poprzedziło powitanie lek. dent. Anny Lelli oraz prezentacja dotycząca działalności PTS przedstawiona przez Lucynę Jasińską, dyrektora Biura ZG PTS.

Program szkolenia zawierał ogólne informacje o CBCT, poruszał kwestie anatomii radiologicznej oraz omawiał ciekawe przypadki z zakresu radiologii stomatologicznej. Uczestnicy brali udział w testach, interaktywnych wykładach, zajęcia praktyczne odbywały się z wykorzystaniem laptopów.

Podczas szkolenia lekarze zgłaszali, że w świetle nowych przepisów zobowiązujących ich do pisemnego opisu wykonanej diagnostyki radiologicznej mają dużą potrzebę dokształcania się w dziedzinie radiologii. Jednocześnie szkolenia tego typu, na dobrym poziomie merytorycznym, są dla lekarzy dentystów niedostępne. Podkreślali, że firmy oferujące sprzęt szkolą przede wszystkim z technicznej obsługi, niewiele jest tam wiedzy merytorycznej.

Lekarze zadawali też dużo pytań na temat zmian w PTS oraz jego aktualnej działalności.