Pierwsze polskie czasopismo stomatologiczne ze wskaźnikiem Impact Factor – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Pierwsze polskie czasopismo stomatologiczne ze wskaźnikiem Impact Factor

Z wielką satysfakcją informujemy, że w dniu 28 czerwca czasopismo naukowe „Dental and Medical Problems” uzyskało wskaźnik Impact Factor, który jest nadawany przez międzynarodową firmę analityczną Clarivate– wskaźnik ten wynosi obecnie 2,6. Sukces ten jest tym większy, że publikowany od 1960 roku periodyk to pierwsze w Polsce i w naszej części Europy czasopismo naukowe poświęcone tematyce stomatologicznej, które uzyskało ten prestiżowy współczynnik. 

W aktualnym rankingu „Journal Citation Reports” wrocławski kwartalnik zajmuje pozycję 72/322 (Q1) w kategorii Medicine, General & Internal. Natomiast w kategorii Dentistry, Oral Surgery & Medicine „Dental and Medical Problems” jest na pozycji 70/156 (Q2). Biorąc pod uwagę ranking, tytuł wydawany przez UMW im. Piastów Śląskich znalazł się w grupie najbardziej prestiżowych i najlepiej ocenianych czasopism o profilu stomatologiczno-medycznym w Europie. Uzyskanie wskaźnika cytowań należy zatem uznać za jedno z najważniejszych wydarzeń w polskiej stomatologii ostatnich lat, a zarazem początek nowego rozdziału w trwającej już ponad sześć dekad historii tego periodyku.

Sukces redakcji periodyku skomentowała Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak: – Chciałabym pogratulować zarówno obecnym redaktorom naczelnym czasopisma: prof. Mieszko Więckiewiczowi i dr hab. Helenie Martynowicz, jak również poprzedniemu redaktorowi naczelnemu prof. Tomaszowi Konopce, którego praca w latach 2002–2020 niewątpliwie przyczyniła się do aktualnego sukcesu czasopisma.

Warto wspomnieć, że „Dental and Medical Problems” to już drugie czasopismo wydawane przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, które może poszczycić się wskaźnikiem cytowań IF. 

Gratulacje należą się także redakcji miesięcznika „Advances in Clinical and Experimental Medicine” z prof. Donatą Kurpas i prof. Wojciechem Kosmalą na czele za ponowne zwiększenie wskaźnika IF. Proszę przyjąć moje szczere wyrazy uznania! Aktualny IF czasopisma wynosi 2,1, co oznacza przyrost w stosunku do ubiegłego roku o 0,4. Jest to największy odnotowany przyrost tego wskaźnika w ciągu ostatnich 5 lat. Czasopismo nieprzerwanie utrzymuje wysoki poziom publikacji, co jest tym trudniejsze, że reprezentuje wyjątkowo wymagającą kategorię Medicine, Research & Experimental – kontynuowała Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

 

Dental and Medical Problems 

Dent Med Probl

JCR Impact Factor (IF) – 2,6

Scopus CiteScore (2022) – 2,9

Index Copernicus (ICV 2021) – 132,50

MEiN – 70 pts

Average rejection rate (2022) – 79,69%

ISSN 1644-387X (print)

ISSN 2300-9020 (online)

Periodicity – quarterly