Po obradach ZG Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Aktualności

Po obradach Zarządu Głównego PTS

Po obradach Zarządu Głównego PTS

Organizacja obchodów Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej 2019, realizacja projektu FDI Oral Health Observatory oraz nowe uchwały – wypełniły porządek obrad posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, które 16 stycznia br. odbyło się we Wrocławiu.

Na spotkaniu licznie stawili się: członkowie Prezydium Zarządu Głównego, szefowie lub członkowie Sekcji Specjalistycznych PTS, redaktorzy wydawnictw prasowych PTS oraz prezesi Oddziałów, w tym Ci nowo wybrani, którzy obowiązki przejęli kilka miesięcy lub kilka tygodni temu. Wśród gości specjalnych posiedzenia był m.in. dr Andrzej Cisło, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL, który przedstawił istotne zagadnienia podjęte przez samorząd lekarski oraz omówił najważniejsze płaszczyzny współpracy z towarzystem.

Z racji obecności wielu nowych twarzy w szeregach PTS ważnym elementem posiedzenia była informacja o bieżącej działalności. Omówiono projekty edukacyjne oraz społeczne zreazlizowane przede wszystkim w 2018 roku.

– Z dumą możemy spojrzeć na ostatnie 12 miesięcy naszej pracy. Zrealizowaliśmy szereg ważnych projektów, wiele jest w toku, bez wątpienia rola towarzystwa oraz jego rozpoznawalność w branży wzrosła. To zasługa ciężkiej i konsekwentnej pracy – podkreślała prof. Marzena Dominiak, prezydent PTS.

– Rozdaliśmy ponad 900 kart członkowskich ubiegłorocznym absolwentom wydziałów lekarsko-dentystycznych, podpisaliśmy wiele porozumień o współpracę z ważnymi towarzystwami oraz instytucjami, w tym z Naczelną Izbą Lekarską, uczestniczymy w największych wydarzeniach branżowych, takich jak CEDE czy Krakdent, całkowicie odmieniliśmy komunikację online, stworzyliśmy unikalne projekty jakimi są m.in. Baza Dobrej Edukacji PTS (wyszukiwarka szkoleń) czy PTS Case Study Club (portal z recenzowanymi opisami przypadków), wreszczcie – przeprowadziliśmy ogólnopolską kampanię społczeną „Polska mówi #aaa!”, która wspierała obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej 2018 – sprecyzowała działalność PTS Lucyna Jasińska, dyrektor Biura ZG PTS.

To właśnie tworzenie nowych projektów edukacyjnych ma być jednym z najważniejszych wyzwań PTS w 2019 roku. Kongresy i warsztaty w ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, Wrocławskie Dni Implantologii, International Orthodontics Symposium, Kongres Unii Stomatologii Polskiej, konferencje i kongresy w oddziałach – to dowód na stale powiększającą się ofertę edukacyjną PTS.

– Przypominam szefom oddziałów o statutowym obowiązku realizowania co najmniej pięciu zebrań szkoleniowo-naukowych. W wielu miejscach widać wyraźny wzrost poziomu, a co za tym idzie frekwencji na tych wydarzeniach. To bardzo dobry trend i dowód na siłę oddziałów PTS – podkreślała prof. Marzena Dominiak, zachęcając do umieszczania programów szkoleń w Bazie Dobrej Edukacji PTS.

Czytaj także: Baza Dobrej Edukacji PTS – jak to działą?

Międzynarodowy projekt badawczy 

We Wrocławiu zaprezentowano także szczegóły projektu FDI Oral Health Observatory, w ramach którego zbierane są wystandaryzowane, globalne dane dot. zdrowia jamy ustnej. W tym roku do programu zostanie zaproszonych 29 praktyk lekarskich całego kraju, wytypowanych według specjalnego klucza. Właściciele, którzy zdecydując się na współpracę, zostaną wyposażeni w tablety ze specjalną aplikacją, która umożliwi zbieranie danych. Uzyskane informacje mają stanowić podstawę do projektowania i wdrażania przez FDI kolejnych międzynarodowych projektów.

Uchwały

W ramach posiedzenia zgromadzeni podjęli nowe uchwały. W wyniku zrealizowanych badań ZNAK AKCEPTACJI PTS uzyskał odświeżający żel do zębów Aloe Via Aloe Vera, wprowadzany na rynek przez spółki LR Healht&Beauty Systems sp. z o.o. Uczestnicy spotkania zdecyowali o przedłużeniu przyznania ZNAKU AKCEPTACJI lizakom Mniam-Mniam, produkowanych przez firmę Starpharma.

Zgodnie z zapowiedziami podjęto również uchwałę powołującą do życia Sekcję Profilaktyki i Promocji Zdrowia PTS.

Czytaj także: Czym będzie zajmować się Sekcja Profilaktyki i Promocji Zdrowia PTS

Koorynator wesprze szkolenia

Podczas posiedzenia zgromadzeni mogli poznać nową postać w strukturze PTS – koordynatora ds. organizacji szkoleń i kongresów. Został nim lek. dent. Ivo Domagała, który przez ostatnie lata pełnił funkcję Prezydenta Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii PTSS.

– Wierzę, że moje doświadczenie przy organizacji wydarzeń edukacyjnych będzie pomocne zarówno na poziomie Zarządu Głównego jak i naukowej działalności oddziałów. Zachęcam do współpracy – podkreślał Ivo Domagała.

O finansach

Tradycyjnym punktem posiedzeń ZG PTS jest krótkie wystąpienie Krzysztofa Kowalczuka z Kancelarii Podatkowej Forbis obsługującej towarzystwo. Ekspert przypomniał o najważniejszych kwestiach dotyczących prowadzenia kont i rozliczeń oddziałów, a także omówił naistotniejsze kwestie księgowe.

– Proszę pamiętać, że jesteśmy do Państwa dyspozycji. Projekt PTSodnowa powinien być silny nie tylko merytorycznie, ale i organizacyjnie. Przez ostatnie miesiące udało nam się „wyprowadzić” na prostą wiele spraw, głównie dzięki Państwa zaagażowaniu – mówił Kowalczuk.

Przedłużeniem posiedzenia ZG PTS była debata „Cukier i nowotwory – największe wyzwania współczesnej stomatologii?”, o której więcej piszemy tutaj.