Podsumowanie konferencji prasowej PTS z okazji Światowego dnia Zdrowia Jamy Ustnej 2024 – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Podsumowanie konferencji prasowej PTS z okazji Światowego dnia Zdrowia Jamy Ustnej 2024

W dniu wczorajszym we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Powodem do zorganizowania wydarzenia jest aktualnie trwający Miesiąc Zdrowia Jamy Ustnej, ustanowiony w 2018 roku przez PTS, a także Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej, który obchodzony będzie już jutro, czyli 20 marca.

Podczas konferencji organizator konferencji prof. dr hab. Marzena Dominiak zwróciła uwagę na pogłębiający się problem otyłości i wpływ tego stanu chorobowego na zdrowie jamy ustnej. W Polsce zbyt wysokie BMI – równe lub przekraczające 25 – dotyczy ponad 58% dorosłej populacji, co jest jednym z najwyższych wskaźników wśród państw Unii Europejskiej. Natomiast z problemem otyłości (BMI ≥ 30) zmaga się 19% naszych rodaków, w tym nieco ponad 9% osób małoletnich. Dzieci cierpiące na nadwagę i otyłość są znacznie bardziej narażone na rozwój próchnicy zębów. Także u osób dorosłych nadmierna masa ciała ma przełożenie na stan zdrowia jamy ustnej.

 

Z tego względu niezwykłej wagi nabiera potrzeba ściślejszej współpracy i wzajemnej edukacji pomiędzy lekarzami rodzinnymi, dietetykami oraz zespołami stomatologicznymi. Innym poważnym problemem poruszonym podczas spotkania był rozwój procesów nowotworowych, przede wszystkim jamy ustnej, warg, głowy i szyi.

 

Dziękujemy bardzo za udział Pani Prof. Agnieszce Mastalerz-Migas, Konsultantce Krajowej Medycyny Rodzinnej, Pani Prof. Hannie Gerber, Kierownikowi Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UMW, Pani Dr Irenie Duś-Ilnickiej z Katedry i Zakładu Patologii Jamy Ustnej UMW, Pani Dr Krystynie Berdzik, sekretarzowi Komisji Stomatologicznej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Pani Dr Joannie Pieczyńskiej z Katedry i Zakładu Dietetyki i Bromatologii UMW, Pani Paulinie Mintzberg Wachowicz, prezesce Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia PTS oraz wszystkim zaproszonym uczestnikom tego spotkania.

 

Dzięki tak silnej grupie specjalistów w różnych dziedzinach możemy pokazać jak ważne jest zdrowie jamy ustnej w kontekście zdrowia ogólnego! Jesteśmy przekonani, że warto rozpocząć poważną dyskusję oraz działanie w walkę z otyłością, która ma bezpośredni wpływ na zdrowie jamy ustnej oraz całego organizmu.