Dziś 20 marca – Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej! – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Dziś 20 marca – Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej!

World Oral Health Day to rozpoznawalne na całym świecie święto wszystkich tych, którym bliskie są ideały optymalnego stanu zdrowia jamy ustnej – zarówno lekarzy dentystów i ich zespołów, jak i pacjentów. Święto to zostało wprowadzone w 2008 roku z inicjatywy Światowej Federacji Dentystycznej, a o jego przebieg w poszczególnych państwach dbają lokalne organizacje członkowskie FDI. 

W 2024 roku oficjalnym hasłem obchodów tego Dnia w Polsce jest „Zdrowa jama ustna to zdrowe ciało!”. W materiałach prasowych przygotowanych w związku z dzisiejszym świętem napisano: – Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej to najlepszy dzień w roku, aby głośno i wyraźnie mówić o tym, że uśmiech ma znaczenie. I nie chodzi tutaj wyłącznie o wygląd, ale przede wszystkim o zdrowie całego organizmu.

W naszym kraju w ramach Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej (SDZJU) realizowana jest długa lista inicjatyw Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i naszych Partnerów, jak również działania podejmowane lokalnie przez indywidualne praktyki oraz lekarzy dentystów i higienistki stomatologiczne. SDZJU to bezpłatne leczenie dostępne dzięki akcjom „otwartych drzwi”, prezentacje prawidłowych technik higieny jamy ustnej oraz szansa na otrzymanie środków do utrzymania higieny. To docierający do setek tysięcy Polaków szeroki strumień informacji o korzyściach wynikających z dbania o zdrowie jamy ustnej, jak i skutkach zaniedbań w tym zakresie – także dla zdrowia ogólnoustrojowego.

Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia związane ze Światowym Dniem oraz Miesiącem Zdrowia Jamy Ustnej, który jest obchodzony przez cały marzec. Tym bardziej że cele, jakie przyświecały powołaniu Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, są w naszym kraju realizowane przez cały rok – dzięki ogólnopolskiej kampanii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego „Polska mówi #aaa”. Warto wspomnieć, że kampania ta prowadzona jest już od 2021 roku przy aktywnym wsparciu Parterów projektu – firm branży medycznej, instytucji, jednostek samorządowych. 

Do najważniejszych działań podejmowanych w ramach kampanii „Polska mówi #aaa” należy seria ponad 2800 bezpłatnych konsultacji stomatologicznych, które są prowadzone w 46 gabinetach partnerskich Oral-B oraz w 37 klinikach LUX MED Stomatologia. Nie można zapominać o licznych, realizowanych na mniejszą skalę inicjatywach przeprowadzanych przez lekarzy dentystów i ich zespoły medyczne. Warto też wyrazić uznanie dla setek higienistek stomatologicznych prowadzących zajęcia instruktażowe dla przedszkolaków, uczniów oraz mieszkańców domów dziecka. Na obraz kampanii „Polska mówi #aaa” składa się prawdziwa mozaika podejmowanych działań: liczone w tysiącach nieodpłatne badania kontrolne, setki godzin instruktaży higieny jamy ustnej, akcje edukacyjne organizowane w każdym województwie, rozmowy z pacjentami, webinary, konkursy itp. 

Praca wszystkich, którzy zaangażowali się i nadal angażują w aktywne celebrowanie Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, to nieoceniony wkład w realizację zamysłu twórców dzisiejszego święta – by poprzez dobry stan zdrowia jamy ustnej uchronić miliony pacjentów przed rozwojem poważnych chorób ogólnoustrojowych, takich jak schorzenia sercowo-naczyniowe, choroby stawów, nerek, cukrzyca, choroby neurodegeneracyjne, onkologiczne i wiele innych. Za to wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy!

Jak już informowaliśmy, na dwa dni przed SDZJU w siedzibie OIL we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Powodem zorganizowania tego wydarzenia był nie tylko Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej, ale również trwający od 1 marca Miesiąc Zdrowia Jamy Ustnej, ustanowiony przez nasze Towarzystwo w 2018 roku.

Podczas konferencji organizator tego wydarzenia – prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak – zwróciła uwagę na pogłębiający się problem otyłości i jednoznacznie negatywny wpływ tego stanu chorobowego na zdrowie jamy ustnej. Prezes PTS-u przytoczyła niepokojące dane statystyczne, z których wynika, że nadwaga i otyłość dotyczy prawie 60% Polaków powyżej 18. roku życia. Z otyłością w naszym kraju mierzy się niemal co piąty dorosły oraz prawie co dziesiąta osoba nieletnia. Szczególnie alarmujący jest fakt, że wzrost odsetka dzieci i nastolatków z otyłością należy do najszybszych w Europie. Jak podkreślono, aby skutecznie walczyć z wpływem zbyt dużej masy ciała na zdrowie jamy ustnej, niezbędna jest ścisła współpraca i wzajemna edukacja pomiędzy lekarzami rodzinnymi, dietetykami i zespołami stomatologicznymi. 

Podczas konferencji znalazło się także miejsce na omówienie innego poważnego zagrożenia, jakim jest ryzyko rozwoju nowotworów jamy ustnej, warg, głowy i szyi oraz roli, jaką w ich rozpoznawaniu mogą pełnić lekarze stomatolodzy. W informacji prasowej z konferencji podano: – Wczesna diagnoza ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia śmiertelności z powodu raka jamy ustnej. Do 70% tych nowotworów poprzedzają zmiany przedrakowe, takie jak utrzymujące się czerwone lub białe plamy. Większość z nich rozwija się w obszarach, które można zobaczyć lub wyczuć palpacyjnie, co oznacza, że powinno być możliwe ich wczesne wykrycie. 

Podejście to jest tożsame z hasłem tegorocznego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej („Zdrowa jama ustna to zdrowe ciało!”). Dzięki grupie specjalistów z różnych dziedzin medycyny, skupionych wokół Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, możliwe będzie prowadzenie działań podkreślających znaczenie zdrowia jamy ustnej w kontekście zdrowia całego ustroju.