Polskie Towarzystwo Stomatologiczne – Nowy Zarząd, Nowe Perspektywy! – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne – Nowy Zarząd, Nowe Perspektywy!

W dniu 12 maja 2023 roku odbyło się długo wyczekiwane pierwsze posiedzenie nowo wybranego w styczniu 2023 roku Zarządu Głównego PTS pod przewodnictwem Pani Prezydent PTS Prof. Marzeny Dominiak.

Podczas kilkugodzinnego spotkania zostało omówione wiele zagadnień organizacyjnych związanych z naszą codzienną działalnością jak i strategicznych projektów przyszłość, które są kluczowe dla rozwoju stowarzyszenia!

W trakcie spotkania zostały powołane nowe zespoły robocze, których to przedstawicieli Zarząd Główny zobowiązał w nieprzekraczalnym terminie (wrzesień 2023 roku) do opracowania nowego planu działalności strategicznej PTS jaki i planu działalności gospodarczej na kolejne lata!

W atmosferze konstruktywnego dialogu zostały omówione kierunki nowych działań edukacyjnych a w szczególności nowo planowanego projektu „Gabinet Rekomendowany PTS”.

W trakcie tego spotkania, odbyła się sesja merytoryczna, podczas której powołani zostali nowi oraz  nowo wybrani prezesi sekcji specjalistycznych PTS, w tym :

  1. Prezes sekcji stomatologii zachowawczej dr hab. Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska,
  2. Prezes Sekcji Periodontologii dr hab. Elżbieta Dembowska
  3. Prezes sekcji Chirurgii Stomatologicznej dr n. med. Adam Ziemlewski
  4. Prezes Sekcji Protetyki Stomatologicznej Prof. Monika Łukomska-Szymańska
  5. Prezes Sekcji Endodocji Dr Dr n. med. Hubert Gołąbek

Prezesi pozostałych sekcji zostaną wybrani po zaprezentowaniu swoich koncepcji rozwoju jednostek specjalistycznych podczas kolejnego zebrania Zarządu Głównego PTS planowanego na początek września 2023 roku.

Wszystkim nowo wybranym kierownikom jednostek specjalistycznych gratulujemy jednocześnie deklarując ze strony Zarządu Głównego pełną gotowość do współpracy.