Prezydent FDI o porozumieniu z WHO i innych, ważnych dla środowiska wydarzeniach – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Prezydent FDI o porozumieniu z WHO i innych, ważnych dla środowiska wydarzeniach

W minionym miesiącu do organizacji członkowskich FDI, w tym także Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, trafił list podpisany przez Prezydent Światowej Federacji Dentystycznej, prof. Ihsane Ben Yahyę. Pochodząca Maroka szefowa FDI napisała: – Spędziłam pracowity miesiąc w WHO, gdzie z przyjemnością uczestniczyłam w oficjalnym podpisaniu porozumienia FDI w ramach World Health Professions. Miałam również zaszczyt przemawiać podczas inauguracji Globalnego Raportu WHO o Stanie Zdrowia Jamy Ustnej, a teraz cieszę się perspektywą spotkań z członkami FDI w trakcie Waszych lokalnych działań i wydarzeń.

WHPA i WHO: wzmocnienie pozycji pracowników służby zdrowia

Światowy Sojusz Zawodów Medycznych (World Health Professions Alliance; WHPA) to organ skupiający pięć organizacji o zasięgu międzynarodowym – poza FDI należą do niego: Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna (FIP), Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN), Światowe Towarzystwo Medyczne (WMA) oraz Światowa Fizjoterapia (WP). Dokument został podpisany w dniu 8 listopada w siedzibie WHO w Genewie, w obecności Dyrektora Generalnego tej organizacji, dr. Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa.
Podpisanie porozumienia (Memorandum of Understanding) WHPA z WHO prof. Ihsane Ben Yahya uznała za ważny krok w kierunku osiągnięcia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, poprawy programu zapobiegania chorobom niezakaźnym i poprawy praw pracowników służby zdrowia. – Podczas gdy FDI i kilka organizacji członkowskich WHPA ma już oficjalne indywidualne relacje z WHO, wspólne podpisanie protokołu ustaleń zapewni im wspólny głos w kluczowych sprawach zdrowotnych w skali globu. Razem możemy mieć bardziej znaczący wpływ na poprawę zdrowia na świecie – napisała prof. Yahya.

Globalny Raport WHO o Stanie Zdrowia Jamy Ustnej

W dniu 18 listopada Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała dokument pod nazwą Globalny Raport o Stanie Zdrowia Jamy Ustnej (GOHSR). Co istotne, to pierwszy od niemal dwóch dekad raport WHO oceniający stan opieki stomatologicznej na świecie (poprzedni ukazał się w 2003 roku). Prof. Ihsane Ben Yahya napisała: – Miałam zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu osobiście, mogłam też krótko przemawiać, podkreślając znaczenie tego kamienia milowego w szerszym procesie mobilizacji działań politycznych i dostępnych zasobów w celu poprawy stanu zdrowia jamy ustnej. Szczerze wierzę, że ten raport, który jest zgodny z celami Wizji 2030 FDI, będzie służył jako punkt odniesienia dla decydentów oraz punkt orientacyjny dla wszystkich zainteresowanych (w tym dla sektora prywatnego), jak również będzie wspierał działania w kierunku uzyskania przez wszystkich dobrego zdrowia jamy ustnej. Jest to naprawdę duże osiągnięcie w ocenie wpływu chorób jamy ustnej, a poprzez zrozumienie problemów specyficznych dla danego kraju i wyznaczenie priorytetów (zgodnie z tym, co pokazują dane, a nawet luki), pomoże to FDI i jej członkom wdrożyć strategie, które będą przynosiły najlepsze efekty.

Udział w Międzynarodowej Konferencji i Wystawie Stomatologicznej w Mekce

Marokańska naukowiec miała również okazję uczestniczyć osobiście w Międzynarodowej Konferencji i Wystawie Stomatologicznej, która odbyła się jeszcze pod koniec października w saudyjskiej Mekce. W opinii prof. Yahyi była to wyjątkowa okazja do wzmocnienia współpracy z Arabią Saudyjską i zrozumienia jej potrzeb, jeśli chodzi o zapewnienie zdrowia jamy ustnej na poziomie krajowym i regionalnym. Przy okazji Prezydent Światowej Federacji Dentystycznej wyraziła uznanie dla dwóch liderów Saudyjskiego Towarzystwa Stomatologicznego, którzy dołączyli do Stałych Komitetów FDI, aby dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą z członkami tej organizacji.

Wzmocnienie współpracy z Niemiecką Izbą Stomatologiczną

Szefowa World Dental Federation z uznaniem wyraziła się o spotkaniu w ramach Niemieckich Dni Stomatologicznych, podczas których miała możliwość przemawiania do zgromadzonych. Mówiąc o współpracy z Niemiecką Izbą Stomatologiczną (Bundeszahnärztekammer; BZÄK), zauważyła, że organizacja ta, podobnie jak FDI, jest zbudowana na sile swoich członków, a wsparcie ze strony BZÄK jest pomocne w wysiłkach Światowej Federacji na rzecz poprawy zdrowia jamy ustnej w wielu miejscach na świecie. Prof. Ben Yahya dodała: – Przez lata pracowaliśmy z Niemiecką Izbą Stomatologiczną, aby dotrzeć do rządów i światowych liderów (w tym reprezentujących państwa G20 i G7), naciskając na przyznanie środków na zwiększenie międzynarodowej równości zdrowotnej oraz włączenie zdrowia jamy ustnej do programów ogólnej polityki zdrowotnej. Jestem bardzo zadowolona, że nasze wysiłki nie poszły na marne i że obserwujemy pozytywne zmiany w globalnej agendzie zdrowia jamy ustnej, szczególnie w ostatnich kilku latach.

Doroczne walne zgromadzenie Ugandyjskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Na koniec prof. Ihsane Ben Yahya złożyła gratulacje organizacji członkowskiej z Ugandy. Choć Prezydent FDI nie mogła osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu, złożyła gratulacje na ręce prezesa Uganda Dental Association (UDA). W nagranym z tej okazji filmie powiedziała: – Jako Afrykanka, odczuwam wielką radość i dumę, widząc organizacje dentystyczne w naszym regionie, które pracują ciężko, aby zapewnić możliwie najlepszą opiekę stomatologiczną mieszkańcom swoich krajów. Nie ma wątpliwości, że każdy region staje przed specyficznymi dla siebie wyzwaniami, jeśli chodzi o zapewnienie opieki stomatologicznej. Chcę jednak powtórzyć, że FDI z dumą zalicza krajowe stowarzyszenia stomatologiczne, takie jak UDA, do swoich członków i jest gotowa wspierać je, tam, gdzie tylko jest to możliwe.