Prezydent i Zarząd Główny PTS na lata 2023–2027 wybrani! – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Prezydent i Zarząd Główny PTS na lata 2023–2027 wybrani!

Na zaproszenie Prezydent PTS w dniu 20 stycznia we wrocławskim hotelu Old Town Haston odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Był to czas podsumowań, refleksji i podziękowań, ale to także cezura oddzielająca kadencje pracy władz naszej organizacji – podczas spotkania wyłoniony został nowy Zarząd Główny i nowy Prezydent, którzy będą wyznaczać kierunki działania naszego Towarzystwa w ciągu najbliższych czterech lat.

Podczas porannej sesji, rozpoczętej o godzinie 10:00, odbyło się uroczyste stacjonarne spotkanie ostatniej kadencji Zarządu Głównego PTS. Zostały na nim podsumowane wszystkie działania podejmowane w latach 2018–2022, szczególnych ze względu na wyzwania, z jakimi środowisko polskich stomatologów musiało mierzyć się w czasie pandemii COVID-19.

W trakcie części popołudniowej, po godzinie 16:00, odbyło się Walne Zebranie Delegatów PTS, na którym zostały wybrane władze Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego na kolejną kadencję: lata 2023–2027.

Miło nam poinformować, że drugą kadencję na stanowisku Prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego pełnić będzie Pani Profesor Marzena Dominiak.

Nowa i dotychczasowa Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego jest absolwentką Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2008 roku jest kierownikiem Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu (od 2012 roku – Uniwersytetu Medycznego), jest także prorektorem ds. strategii rozwoju uczelni. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego Marzena Dominiak otrzymała w 2015 roku.

Pani Profesor jest od lat aktywna w strukturach naszej organizacji: od 2012 do 2016 roku pełniła funkcję Prezesa Oddziału PTS na Dolnym Śląsku, a przez kolejne cztery lata Wiceprezesa. W roku 2017 prof. Marzena Dominiak została wybrana na stanowisko Prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W tym samym roku znalazła się we władzach Światowej Federacji Dentystycznej – jako członek Komitetu Edukacyjnego FDI. Pełniła także funkcję przewodniczącej Lokalnego Komitetu Naukowego Kongresu Światowej Federacji Dentystycznej FDI, który odbył się w Poznaniu w 2016 roku.