Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska poprowadzi webinar dla FDI – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska poprowadzi webinar dla FDI

Prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska – wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – 15 grudnia poprowadzi organizowany przez FDI webinar dotyczący zastosowania tomografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT) w stomatologii.

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej (CBCT) to stosunkowo nowa metoda diagnostyki obrazowej, wykorzystywana w stomatologii od lat 90. XX wieku. Jej szybki rozwój oraz znakomite możliwości diagnostyczne sprawiły, że stała się bardzo popularna w stomatologicznej diagnostyce obrazowej, ale nie jest jeszcze traktowana jako tzw. złoty standard – wykonanie takiego badania powinno być uzasadnione konkretnymi wskazaniami medycznymi i przeprowadzane z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z ekspozycji na promieniowanie jonizujące.

15 grudnia 2021 r. organizowany przez Światową Federację Dentystyczną FDI webinar dotyczący zastosowania CBCT w stomatologii poprowadzi prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska – wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, przewodnicząca komitetu ds. praktyki zawodowej, kierownik Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalistka z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 650 prac, publikacji i doniesień zjazdowych. Była uczestniczką licznych zjazdów międzynarodowych, konferencji, szkoleń i kursów, odbyła 5 staży zagranicznych, jest promotorem rozpraw doktorskich. Od 1997 r. jest nauczycielem akademickim oraz wykładowcą na licznych kursach kształcenia podyplomowego.

Podczas webinaru prof. Różyło-Kalinowska omówi poparte dowodami wskazania do wykonywania badania CBCT w praktyce stomatologicznej, ograniczenia w zastosowaniu tej metody diagnostycznej, przypomni bezpieczne dla pacjentów dawki promieniowania stosowane w CBCT, a także dokona porównania tomografii wiązki stożkowej z innymi metodami obrazowania z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. 

Szczegóły dotyczące webinaru oraz formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie https://www.fdioralhealthcampus.org/webinar/benefits-and-limitations-of-cone-beam-computed-tomography-in-clinical-practice/.