Prof. Tomasz Konopka z wyróżnieniem ministra – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Prof. Tomasz Konopka z wyróżnieniem ministra

Prof. Tomasz Konopka, prodziekan ds. kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym odebrał z rąk ministra Piotra Brombera nagrodę w uznaniu działań na rzecz nowych standardów kształcenia.

To wyróżnienie dla jakości, cieszę się, że mogłem być częścią zespołu i nad tymi standardami pracować. Udało się docenić nauczanie symulacyjne, kwestie komunikacji, a także podjąć działania nad egzaminem OSCE. To reguluje pewien poziom, a my pomimo dynamicznych zmian musimy zachowywać jakość – mówił prof. Tomasz Konopka, odbierając wyróżnienie.

W czerwcu prof. Tomasz Konopka z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu został wiceprzewodniczącym zespołu ds. opracowania wytycznych dotyczących jednolitych zasad wykorzystywania Centrum Symulacji Medycznej oraz przeprowadzania egzaminu standaryzowanego w procesie kształcenia przeddyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Zadaniem zespołu było opracowanie wytycznych dotyczących wykorzystywania Centrum Symulacji Medycznej w procesie kształcenia przeddyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz jednolitych zasad przeprowadzania lekarskiego i lekarsko-dentystycznego egzaminu standaryzowanego (Objective Structured Clinical Examination, OSCE), w szczególności w zakresie:

  • zasad wykorzystywania Centrum Symulacji Medycznej na wszystkich etapach kształcenia przeddyplomowego z uwzględnieniem ich specyfiki;
  • szczegółowych zasad przeprowadzenia egzaminu standaryzowanego (Objective Structured Clinical Examination, OSCE).

W imieniu członków PTS serdeczne gratulacje!

źródło –> https://www.umw.edu.pl