PZU ubezpieczy dentystów nawet od utraty dochodów

Aktualności

PZU ubezpieczy dentystów nawet od utraty dochodów

PZU ubezpieczy dentystów nawet od utraty dochodów

PZU stworzyło program ubezpieczeń dla lekarzy dentystów, higienistek i asystentek, którzy są członkami Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Stomatolodzy mogą ubezpieczyć się m.in. od utraty dochodu z powodu czasowej lub trwałej niezdolności do pracy.

– Oficjalnie rozpoczynamy współpracę z największym polskim towarzystwem ubezpieczeń oraz firmą iExpert, liderem rynku ubezpieczeń zawodowych. To historyczny moment dla naszej organizacji, który przekłada się na praktyczne korzyści dla Członków. Oferta umożliwiająca również zabezpieczenie się na wypadek losowej niezdolności do pracy, jest dowodem na uważną obserwację branżowych potrzeb i ukłonem dla wszystkich tworzących PTS – mówi Piotr Flejszar, dyrektor Biura ZG PTS.

Pakiet PZU proponuje pięć różnych ubezpieczeń. Każde można również wykupić osobno. Oprócz wspominanego ubezpieczenia od utraty dochodu są to: OC obowiązkowe, OC dobrowolne, ochrona prawna zawodu oraz NNW HIV/WZW.

Ubezpieczenie zawodowe to podstawa w pracy z pacjentami. Odpowiednio dobrana ochrona zapewnia bezpieczeństwo finansowe w razie nieprzewidzianych okoliczności. Proponowany program obejmuje wszystkie ryzyka związane z codzienną pracą lekarzy dentystów, stomatologów, higienistek i asystentów stomatologicznych. Dzięki elastycznej ofercie, każdy członek PTS może dopasować zakres polisy do wymagań swojej pracywyjaśnia Mirosław Bubnowski, prezes spółki iExpert.

Co nadaje unikalności pakietowi PZU? Obowiązkowe ubezpieczenie OC pokrywa szkody wyrządzone pacjentowi do wysokości 75 tys. EUR w przypadku jednego zdarzenia i 350 tys. EUR w przypadku wszystkich zdarzeń. Te sumy można zwiększyć, wykupując dodatkowe nadwyżkowe ubezpieczenie. Dobrowolne ubezpieczenie OC pozwala zwiększyć sumę ubezpieczenia nawet do 5 mln zł, zapewniając pokrycie szkód, których koszty przekroczą sumę gwarancyjną obowiązkowego OC. Rozszerza również działanie ubezpieczenia poza Polskę. Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej zapewnia pokrycie kosztów prawnych i sądowych.  Do wyboru są dwie sumy ubezpieczenia: 100 tys. zł lub 500 tys. zł. Ubezpieczenie NNW ekspozycji na ryzyko HIV i WZW obejmuje nieszczęśliwe wypadki podczas pracy oraz zwrot kosztów leczenia w sytuacji zakłucia, zadraśnięcia, rozcięcia, zadrapania, pogryzienia przez pacjenta. Oferta skierowana zarówno do lekarzy dentystów, jak i higienistek i asystentów stomatologicznych.

Dentyści ubezpieczeni od utraty dochodu z powodu czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem lub chorobą mogą liczyć na wypłatę świadczenia w wysokości nawet 537 zł dziennie, w zależności od wybranego wariantu. Do wyboru są trzy sumy gwarancyjne: 60 tys., 120 tys., 180 tys. zł.  Składka wynosi już od 226 zł za rok ochrony. Wysokość ubezpieczenia nie jest zależna od poziomu dochodów ani formy zatrudnienia. Z oferty skorzystać mogą lekarze prowadzący indywidualną praktykę i zatrudnieni na podstawie umów. Złożenie wniosku nie wymaga ankiety medycznej ani zaświadczenia o stanie zdrowia.

Wszystkie ubezpieczenia można kupić szybko i bezpiecznie przez internet. Wystarczy samodzielnie obliczyć składkę, wypełnić wniosek i opłacić składkę. Polisa jest wysyłana na email. iExpert zapewnia także stały kontakt z doświadczonymi doradcami, którzy pomogą wybrać zakres ochrony oraz dopełnić formalności związane z zawarciem ubezpieczenia.

Sprawdź