Płyn do płukania a miano wirusa - zobacz wyniki badań

Materiał Partnera

Materiał Partnera: Płyn do płukania jamy ustnej zawierający CPC może pomóc zmniejszyć miano wirusa o ponad 99,9%

Zespół badawczy SUNSTAR, na podstawie badań in vitro, sugeruje, że płyn do płukania jamy ustnej zawierający CPC może pomóc zmniejszyć miano wirusa o ponad 99,9%.

Wyniki najnowszych badań in vitro pokazują, że po 30 sekundach ekspozycji, płyn do płukania jamy ustnej zawierający CPC (chlorek cetylopirydyniowy) zmniejsza miano wirusa SARS-CoV-2 o 99,9%. Testy przeprowadzono zgodnie z Międzynarodową Normą ASTM E1052-20 w zakresie Standardowych Praktyk Oceny Aktywności Środków Bakteriobójczych przeciwko Wirusom w Zawiesinie.

 • Dzięki ograniczeniu poziomu wiremii, płyn do płukania jamy ustnej może stać się ważnym środkiem, obok odkażania rąk, dystansu społecznego oraz konsekwentnego stosowania masek, zmniejszającym poziom transmisji SARS-CoV-2, czyli wirusa powodującego COVID-19.1
 • Sunstar z zadowoleniem przyjmuje stosowanie płynów do płukania z CPC jako potencjalnego środka zmniejszającego przenoszenie SARS-CoV-2, a także przez dentystów na etapach przedzabiegowych, w celu obniżenia miana wirusa przed i podczas opieki nad pacjentem.

To nowe badanie in vitro zostało przeprowadzone na zlecenie Sunstar Inc. oraz Sunstar Suisse SA przez zewnętrzną organizację badawczą – QTEC Services z Tokio w Japonii, celem oceny zmniejszenia miana wirusa w następstwie ekspozycji na działanie konkretnych płynów do płukania jamy ustnej zawierających CPC. SARS-CoV-2 w zawiesinie wystawiono na 30-sekundowe działanie wielu preparatów zawierających od 0,04% do 0,3% CPC. Wyniku pokazują, że miano SARS-CoV-2 zmniejszono o ponad 99,9%.

Dr Tsutoku Takatsuka, Dyrektor Generalny ds. Działu B+R w SUNSTAR:

„Wstępne wyniki potwierdzają wcześniejsze badania, które wykazały, że CPC obniża wiremię SARS-CoV-2. Sugeruje to, że stosowanie płynów do płukania jamy ustnej z CPC mogą stanowić dodatkowy środek zmniejszający stopień przenoszenia wirusa SARS-CoV-2. Oczywiście, te wstępne dane z badań in vitro wymagają dalszej analizy, abyśmy mogli sprawdzić ich potencjał.”

Globalna społeczność naukowa z coraz większym uznaniem spogląda na rosnącą liczbę dowodów sugerujących, że używanie płukanek do jamy ustnej zawierających CPC może dezaktywować wirusa i stać się ważnym, dodatkowym środkiem zmniejszającym przenoszenie SARS-CoV-2, ale także wciąż podkreśla, że ludzie powinni dalej stosować środki zapobiegawcze. Brak natomiast dowodów potwierdzających, że płyn do ust chroni przed zakażeniem koronawirusem, dlatego należy wdrażać stosowanie środków zapobiegawczych, jak odkażanie rąk, dystans społeczny i konsekwentne noszenie masek na usta.

SUNSTAR z zadowoleniem przyjmuje również wprowadzenie przedzabiegowych płukanek z CPC do procedur dentystycznych, ponieważ obniżają one miano wirusa u pacjentów przed i w trakcie zabiegów. Jak wyjaśnia Dr Takatsuka: „należy rozważyć stosowanie płukanek do ust zawierających CPC przed zabiegami dentystycznymi.” Stosowanie skalerów ultradźwiękowych i narzędzi dentystycznych oraz chirurgicznych w trakcie zabiegów może tworzyć widoczną mgiełkę – wody, śliny, krwi, która zawiera SARS-CoV-2 i może przyczyniać się do rozprzestrzeniania wirusa w gabinetach stomatologicznych.

Jak CPC może dezaktywować SARS-CoV-2?

Wykazano, że płyn do płukania jamy ustnej z CPC dezaktywuje SARS-CoV-2 w ciągu 30 sekund od ekspozycji, 1,2 dzięki zdolności rozrywania błon ochronnych wirusa. 3,4 Koronawirusy, w tym SARS-CoV-2, otoczone są przez błonę lipidową lub „otoczkę”, która zawiera glikoproteinę szczytową odpowiedzialną za zakażenia.

Chociaż jama ustna raczej nie stanowi głównej drogi zakażenia SARS-CoV-2, ACE2, czyli główny receptor odpowiedzialny za wprowadzenie SARS-CoV-2 do komórek gospodarza, występuje na komórkach nabłonka błony śluzowej jamy ustnej, co oznacza, że może on skolonizować jamę ustną. Zasadniczo, obecność ACE2 w jamie ustnej pozwala na przedostanie się wirusa do komórek i doprowadzenie do zakażenia.5

Profesor Magda Mensi z Wydziału Periodontologii Uniwersytetu w Brescii we Włoszech stwierdziła:

„Stosowanie płynu do płukania jamy ustnej z CPC jest najlepiej udokumentowanym sposobem kontroli zakażeń krzyżowych w gabinecie stomatologicznym, przy jednoczesnym utrzymaniu wszystkich środków bezpieczeństwa, w tym odkażania rąk, dystansu społecznego i noszenia maseczek. Wiemy, że w porównaniu ze stosowaniem H2O2 (nadtlenku wodoru), CPC zapewnia trwały efekt przez kilka godzin, co może gwarantować działanie ochronne w trakcie zabiegu.” 6-9

„Na rynku już znajdują się płyny do płukania jamy ustnej zawierające CPC, które, jak wiemy, są skuteczne i dobrze tolerowane. Zachęcamy do posiadania jednego produktu przedzabiegowego i pozabiegowego”

Wyniki testów SUNSTAR potwierdzają badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii i Singapurze. Wczesne wyniki u pacjentów z COVID-19 sugerują, że działanie płynu do płukania jamy ustnej z CPC może utrzymywać się do 6 godzin.

Raport przygotowany przez pracowników Instytutu Badań nad Odpornością Uniwersytetu w Cardiff opisuje testy in vitro, badające skuteczność wielu różnych płynów do płukania jamy ustnej w zmniejszaniu miana SARS-CoV-2 i stwierdza, że płyny do płukania jamy ustnej zawierające CPC dezaktywowały wirusa poniżej granicy wykrywalności.1

W Narodowym Instytucie Badań Stomatologicznych w Singapurze (NDRIS), dr Seneviratne i jego współpracownicy wykonali kolejny krok i udowodnili, że działanie płynów do płukania jamy ustnej z CPC utrzymywało się przez 6 godzin po płukaniu u pacjentów z COVID-19.

Badawcze z Singapuru podjęli się przeprowadzenia pierwszej, randomizowanej próby klinicznej w celu zbadania skuteczności komercyjnych płukanek jamy ustnej z CPC w zakresie SARS-CoV-2, u pacjentów z COVID-19 2. Wyniki pokazały, że płyn do płukania jamy ustnej zawierający CPC może obniżać poziomy SARS-CoV-2 w ślinie, już w ciągu 5 minut po użyciu, w porównaniu z płukaniem wodą, i że ten efekt utrzymuje się 6 godzin po płukaniu.

W swoim raporcie, dr Seneviratne i dr Sim Xiang Ying z Narodowego Instytutu Badań Stomatologicznych w Singapurze stwierdzili, że „płyny do płukania jamy ustnej mogą odgrywać kluczową rolę w minimalizowaniu rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, dzięki stosowaniu ich w ramach procedury przedzabiegowej w gabinetach dentystycznych.”

SUNSTAR planuje dalej promować badania i podnosić świadomość naukową, co w ostatecznym rozrachunku może pomóc w polepszeniu jakości życia ludzi na całym świecie.

O GRUPIE SUNSTAR

SUNSTAR to międzynarodowa spółka z siedzibą w Szwajcarii, założona w 1932 roku w Osace, w Japonii. Produkty i usługi SUNSTAR docierają do ponad 100 państw, a spółka zatrudnia ponad 4000 pracowników na całym świecie, którzy w pracy wyznają motto «Zawsze staraj się pomagać wszystkim ludziom w osiąganiu lepszego zdrowia i podnoszeniu jakości ich życia».

ODNOŚNIKI

 1. O’Donnell VB, Thomas D, Stanton R, i in. „Potential Role of Oral Rinses Targeting the Viral Lipid Envelope in SARS-CoV-2 Infection”. Function 2020; 1.10.1093/function/zqaa002 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7239187/pdf/zqaa002.pdf
 2. Badanie to nie zostało jeszcze zrecenzowane lub opublikowane w piśmie naukowym, ale jest dostępne na serwerze wersji wstępnych prac w zakresie nauk o zdrowiu Seneviratne Chaminda J., Sim Xiang Ying J. i in. „Efficacy of commercial mouth-rinses on SARS-CoV-2 viral load in saliva: Randomized Control Trial in Singapore” medRxiv wersja wstępna ; 18 września 2020. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.14.20186494v1
 3. Evelina Statkute, Richard Stanton i in. „Brief Report: The Virucidal Efficacy of Oral Rinse Components Against SARS-CoV-2 In Vitro” bioRxiv wersja wstępna, 13 listopada,
  https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.13.381079v1.full.pdf
 4. Popkin DL, Zikka S, Dimaano M, i in, Cetylpyridinium Chloride (CPC) Exhibits Potent, Rapid Activity Against Influenza Viruses in vitro and in vivo, Pathog. Immun., 2017 (2) 252-269
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5605151/pdf/pai-2-253.pdf
 5. Xu Hao, Zhong Liang et al « High expression of ACE2 receptor of 2019-nCoV on the epithelial cells of oral mucosa” International Journal of Oral Science, 24 Lut 2020.
  https://www.nature.com/articles/s41368-020-0074-x
 6. Daniel H. Fine, Carlos Mendieta, Michael L. Barnett,f David Furgang, Ronnie Meyers, Arnold Olshan,f and Jack Vincent, „Efficacy of Preprocedural Rinsing With an Antiseptic in Reducing Viable Bacteria in Dental Aerosol”, Journal of Periodontology, Vol. 63,
  Wydanie 10, Październik 1992 https://aap.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1902/jop.1992.63.10.821
 7. Vanessa Costa Marui, DDS; Maria Luisa Silveira Souto, DDS; Emanuel Silva Rovai, DDS, Giuseppe Alexandre Romito, PhD, MSc, DDS; Leandro Chambrone, PhD, MSc, DDS, Claudio Mendes Pannuti, PhD, MSc, DDS, Systematic Review Efficacy of preprocedural mouthrinses in the reduction of microorganisms in aerosol, JADA 2019:150(12):1015-1026 https://www.researchgate.net/publication/337440953_Efficacy_of_preprocedural_mouthrinses_in_the_reduction_of_microorganisms_in_aerosol_A_systematic_review
 8. R Izzetti, M Nisi, M Gabriele, F Graziani, COVID-19 Transmission in Dental Practice: Brief Review of Preventive Measures in Italy, Review J Dent Res. 2020 Aug;99(9):1030-1038
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32302257/
 9. Daniel L. Popkin, Sarah Zilka, Matthew Dimaano, Hisashi Fujioka, Cristina Rackley, RobertSalata, Alexis Griffith, Pranab K. Mukherjee, Mahmoud A. Ghannoum, Frank Esper, Cetylpyridinium Chloride (CPC) Exhibits Potent, Rapid Activity Against Influenza Viruses in vitro and in vivo, Pathogens and Immunity 2017;2(2):252-269 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28936484/