Spotkanie Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Spotkanie Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Podobnie jak w przypadku innych grup zawodowych, pandemia COVID-19 w znacznym stopniu utrudniła, a czasowo wręcz uniemożliwiła funkcjonowanie środowiska stomatologów we wcześniejszym zakresie. Dotyczyło to nie tylko pracy zawodowej lekarzy dentystów i ich zespołów, ale również możliwości podejmowania działań pozamedycznych, w tym edukacyjnych i integrujących środowisko – także w ramach organizacji zawodowych. 

Tym bardziej warto docenić powrót do formuły spotkań twarzą w twarz przedstawicieli naszego środowiska. Jedno z takich wydarzeń miało miejsce przed kilkoma tygodniami w Opolu. W dniu 4 marca 2023 roku w Hotelu „Festival” w Opolu odbyło się pierwsze – po przerwie spowodowanej pandemią – posiedzenie szkoleniowo-naukowe Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. 

Gościem Prezesa Oddziału PTS – dr. n. med. Piotra Wiśniewskiego oraz Koleżanek i Kolegów z Opolszczyzny był prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka, kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a zarazem wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Gość z Wrocławia wygłosił znakomicie przyjęty przez uczestników spotkania referat pt.: „Znaczenie farmakoterapii w leczeniu zapalenia przyzębia”, poparty doświadczeniami własnymi oraz wynikami badań naukowych dotyczących omawianej problematyki.

Prezes Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego podziękował wszystkim przybyłym gościom za aktywne uczestnictwo, a członkom zarządu PTS za zaangażowanie w organizację posiedzenia.