Statut PTS po konsultacjach – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Statut PTS po konsultacjach

Statut PTS – czas na zmiany

Zakończyły się konsultacje projektu nowego Statutu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Przedstawiamy wersję, która będzie przedmiotem głosowania podczas Walnego Zebrania Delegatów zaplanowanego na 22 września w Poznaniu.

Prace nad ostatecznym brzmieniem Statutu trwają od kilkunastu tygodni. W ostatnich dniach dokument został wzbogacony o poprawki zgłoszone przez przedstawicieli Oddziałów PTS. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną wersją projektu (z zaznaczonymi sugestiami zmian).

O tym czy nowy Statut wejdzie w życie zdecydują Delegaci podczas Walnego Zebrania, które odbędzie się 22 września w Poznaniu.

AKTUALNA WERSJA PROJEKTU STATUTU PTS