Z Oddziałów

Zmarła dr n. med. Maria Chróścielewska

Zmarła dr n. med. Maria Chróścielewska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. w wieku 81 lat zmarła śp. dr n med. Maria Chróścielewska, długoletni pracownik Kliniki Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz członek Oddziału Poznańskiego PTS.

Pani Doktor przeszła przez wszystkie szczeble pracy akademickiej od asystenta, poprzez adiunkta, do starszego wykładowcy i będąc wybitnym specjalistą z zakresu protetyki stomatologicznej. Była znakomitym dydaktykiem lubianym przez młodzież akademicką. Wychowawca wielu pokoleń kadr medycznych i studentów stomatologii polskiej.

Pogrzeb śp. dr n med. Marii Chróścielewskiej odbędzie się w sobotę 8 września w Starogardzie Gdańskim na cmentarzu komunalnym.

“Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…”

Rodzinie
najszczersze wyrazy współczucia składają
Prezes, Zarząd i członkowie Oddziału Poznańskiego PTS.