Strona internetowa Historia PTS już działa! – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Historia stomatologii

Strona internetowa Historia PTS już działa!

W dniach 26 i 27 listopada największa w kraju organizacja reprezentująca interesy polskich lekarzy stomatologów świętuje w Łodzi 70. rocznicę powstania. Jubileusz ten to znakomita okazja, by zapoznać się z uruchomioną właśnie stroną internetową przybliżającą historię naszego Towarzystwa na przestrzeni ostatnich siedmiu dekad.

 

PTS to teraźniejszość i przyszłość, ale również historia – interesująca, niekiedy burzliwa, a na pewno warta przybliżenia kolejnym, wchodzącym do zawodu pokoleniom lekarzy dentystów. Aby uchronić od zapomnienia piękne karty w dziejach polskiej stomatologii, stworzyliśmy stronę pod nazwą Historia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

 

Witryna daje wgląd między innymi w okoliczności powstania naszej organizacji, które były zwieńczeniem zabiegów podejmowanych już nieco wcześniej – począwszy od roku 1948. Zbudowanie platformy jednoczącej społeczność lekarzy dentystów było ze wszech miar potrzebne, biorąc pod uwagę niezwykle trudną sytuacją po zakończeniu II wojny światowej. Składały się na nią poważne straty ludzkie w naszym środowisku, przesunięcie granic i migracja ludności na masową skalę, konieczność budowy struktur środowiska lekarzy dentystów w zasadzie od nowa, w dodatku w innej niż przed wojną rzeczywistości geopolitycznej.

 

Na naszej stronie, dostępnej pod adresem historia.pts.net.pl, znaleźć można także sylwetki kolejnych dziesięciorga Prezydentów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Co ciekawe, pierwszy w tym gronie prof. Aleksander Ujejski z Akademii Medycznej w Warszawie został wybrany na funkcję Prezydenta w 1953 roku – dwa lata po powołaniu do życia PTS. 

 

Wybór kolejnych szefów PTS oznaczał również zmianę siedziby zarządu Towarzystwa – zostawał nim ośrodek akademicki, z którym zawodowo związany był nowo wybrany Prezydent. W związku z tym trzykrotnie siedzibą władz Towarzystwa była Warszawa, dwa razy Katowice i Wrocław, raz – Szczecin, Łódź oraz Kraków.

Do historii Towarzystwa będziemy jeszcze wracać, tymczasem, jeżeli mają Państwo dodatkowe informacje oraz fotografie, które mogłyby wnieść więcej do zagadnień poruszanych na naszej stronie, a także otworzyć nowe wątki, prosimy o nadsyłanie ich na adres mailowy: biuro@pts.net.pl.