Światowa Federacja Dentystyczna FDI chciałaby, aby stomatologia rozwijała się z poszanowaniem środowiska oraz praw przyszłych pokoleń do zasobów naturalnych planety. Szczegóły określa dokument „Sustainability in Dentistry”. FDI określa trzy cele nowego projektu: 1) Zwiększanie świadomości potrzeby wdrażania zrównoważonych działań w środowisku stomatologicznym 2) Opracowanie przewodnika dla specjalistów zajmujących się zdrowiem…...