Trzecie w tym roku wydanie „Protetyki Stomatologicznej” jest już dostępne – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Trzecie w tym roku wydanie „Protetyki Stomatologicznej” jest już dostępne

Miło nam poinformować, że dostępne jest już trzecie w tym roku wydanie kwartalnika naukowego „Protetyka Stomatologiczna / Prosthodontics”. Pierwszą z dziesięciu prac zamieszczonych w numerze 3/2023 vol. 74 jest artykuł autorów związanych z Katedrą Protetyki Stomatologicznej UMW oraz Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie zatytułowany „Natychmiastowa płytka obturacyjna w technologii druku 3D dla pacjenta z zaplanowaną resekcją zmiany nowotworowej – opis przypadku”.

Trzy, opublikowane w języku angielskim, artykuły to efekt pracy badaczy i lekarzy związanych z dwoma zakładami Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Monastyrze (Tunezja). Są to kolejno: praca oryginalna pt. „Wskaźnik przeżycia i odsetek powikłań minimalnie inwazyjnych uzupełnień: badanie przekrojowe”, opis przypadku pt. „Rehabilitacja estetyczna zębów bocznych z hipomineralizacją zębów trzonowo-siecznych” oraz praca poglądowa pt. „Przeżywalność adhezyjnych mostów jednobrzeżnych: przegląd piśmiennictwa”. 

W dalszej części kwartalnika, wydawanego przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, autorzy z Zakładu Materiałoznawstwa Stomatologicznego i Zakładu Protetyki Stomatologicznej ŚUM publikują artykuł pt. „Wpływ flory bakteryjnej jamy ustnej na poziom stężenia tlenku azotu u pacjentów użytkujących protezy ruchome całkowite i częściowe – badania wstępne”. Badacze reprezentujący trzy jednostki związane z krakowskim środowiskiem naukowym są autorami pracy oryginalnej pt. „Wpływ czynników dezynfekujących na właściwości mechaniczne materiałów akrylowych stosowanych w protetyce stomatologicznej”.

Artykuł zatytułowany „Wpływ koloru materiału kompozytowego na wzrost temperatury w komorze miazgi zęba podczas fotopolimeryzacji” to efekt współpracy badaczy z Katedry Protetyki Stomatologicznej oraz Zakładu Stomatologii Zachowawczej WUM. Z kolei praca poglądowa pt. „Porównanie wycisków cyfrowych z wyciskami konwencjonalnymi na podstawie piśmiennictwa” podsumowuje badania naukowców z Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM.

Dwie prace opublikowane w najnowszym wydaniu kwartalnika zostały przygotowane przez autorów reprezentujących Poradnię Protetyki Stomatologicznej UKS w Krakowie oraz Katedrę Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji CM UJ: „Przedprotetyczne przygotowanie do leczenia protetycznego w przypadku poddziąsłowych ubytków tkanek twardych zęba w celu uzyskania szerokości biologicznej i efektu obręczy („ferrule effect”)” oraz „Natychmiastowe pokrycie zębiny w procedurze przygotowania filaru zęba do uzupełnień adhezyjnych – narracyjny przegląd piśmiennictwa”.

Pełne teksty prac opublikowanych w najnowszym wydaniu czasopisma „Protetyka Stomatologiczna / Prosthodontics” (ISSN:0033-1783; eISSN:2391-601X) są dostępne w formacie PDF na stronie internetowej tego periodyku.
W sprawie publikacji artykułów naukowych należy kontaktować się z redakcją pod numerem telefonu: 22 116 64 70 lub adresem mailowym: protetyka@pts.net.pl. Informacje dotyczące zasad publikacji oraz kryteriów dopuszczenia prac dostępne są TUTAJ. Zapraszamy do lektury!