Uroczystość wręczenia dyplomów na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Uroczystość wręczenia dyplomów na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Wręczenie dyplomów to niezwykle ważny moment w życiu każdej osoby kończącej swoją edukację – wydarzenie to stanowi cezurę pomiędzy czasami studenckimi a nową rzeczywistością, w której absolwent bierze pełną odpowiedzialność za swoje życie zawodowe, a w przypadku nas, lekarzy dentystów – także za zdrowie leczonych pacjentów.

W dniu 20 stycznia w Auli 1000 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Lekarskiego kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022.

W wydarzeniu tym uczestniczyły władze łódzkiej uczelni: Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich – prof. Janusz Piekarski, Dziekan Wydziału Lekarskiego – prof. Marzenna Zielińska, Prodziekani Wydziału Lekarskiego: prof. Jerzy Sokołowski, prof. Monika Łukomska-Szymańska, prof. Joanna Szczepańska oraz dr hab. Sebastian Kłosek prof. UMŁ.

Ponadto w uroczystości wzięli udział: Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Wieczorek (absolwent UMŁ), Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej dr Paweł Czekalski oraz Członek Prezydium OIL w Łodzi dr n. med. Patrycja Proc.

Podczas gali uhonorowano absolwentów za najlepsze wyniki oraz aktywność w organizacjach studenckich. Wśród wyróżnionych za najwyższą średnią znaleźli się:

  • Wiktor Krużyński, Estera Horodyska, Bartosz Moliński (absolwenci 2020/2021), 
  • Anna Dziewierz, Izabella Kurianowicz, Bogumiła Szeląg (absolwenci 2021/2022). 

Z kolei za działalność w akcjach profilaktycznych PTSS wyróżniono dziesięcioro studentów. W grupie tej znaleźli się: Nina Borkowska, Agata Sobczak-Zuszek, Maria Liszewska, Patrycja Żuchowska, Anna Dziewierz, Julian Kowalczyk, Wojciech Lubera, Małgorzata Świerczewska, Olga Owsiak oraz Zuzanna Żywiołowska. 

Nagrody i wyróżnienia przekazali także przedstawiciele sponsorów. Wydarzenie to wsparli: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, wellCAMdent i klinika Stomatologia na Księżym Młynie, Colgate Palmolive Poland, Kuraray Noritake Dental Poland, Verdent, TU INTER Polska, a także Wydawnictwo Czelej.

Absolwenci wraz z Władzami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wyróżnili również dziesięcioro nauczycieli akademickich, wręczając im oficjalne podziękowania. W gronie tym znaleźli się: dr n. med. Adam Skiba (Zakład Ortodoncji), dr n. med. Agnieszka Pacyk (Zakład Stomatologii Ogólnej), dr n. med. Renata Zielińska (Zakład Stomatologii Zachowawczej), dr n. med. Klara Saczuk (Zakład Stomatologii Ogólnej), dr n. med. Renata Filipińska (Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego), dr n. med. Aneta Olek (Zakład Stomatologii Zachowawczej), dr Marta Kunert (Zakład Stomatologii Zachowawczej), dr n. med. Ewa Zmysłowska-Polakowska (Zakład Endodoncji), dr n. med. Katarzyna Fabjańska (Zakład Endodoncji) oraz dr n. med. Sylwia Majewska-Beśka (Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego).

Uroczystość wręczenia dyplomów uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.