W Warszawie o laseroterapii w stomatologii – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

W Warszawie o laseroterapii w stomatologii

W Warszawie o laseroterapii w stomatologii

W jaki sposób optymalnie wykorzystać laser w praktyce stomatologicznej? – to pytanie, na które odpowiedzi szuka wielu lekarzy dentystów, niezależnie od doświadczenia. Świadczy o tym chociażby frekwencja podczas szkolenia „Laseroterapia w praktyce lekarza stomatologa”, które 16 maja br. odbyło się w Warszawie. Wydarzenie zrealizowano w ramach współpracy: Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej.

Licznie zgromadzeni (80 osób, pełna sala!) uczestnicy szkolenia z uwagą wysłuchali wykładów dr n. med. Kingi Grzech-Leśniak (Prezydent PTSL) i dr n. med. Jacka Matysa (uznany praktyk laserowy) oraz prezentacji opowiadającej o projekcie #PTSodnowa. Nie zabrakło wielu pytań, komentarzy i dyskusji.

Zainteresowanie szkoleniem pozwala z optymizmem patrzeć na jego kontynuację, która nastąpi prawdopodobnie jesienią.

Szkolenie poświęcone laserom w stomatologii jest drugim, które zrealizowano po odnowieniu współpracy na linii PTS-NIL. Tematem pierwszego była interpretacja zdjęć CBCT w stomatologii. Wykładowcami szkolenia byli prof. Ingrid Różyło-Kalinowska oraz prof. Kaan Orhan (Turcja).

W Warszawie o laseroterapii w stomatologii