Więcej miejsc specjalizacyjnych? Pomysł Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Więcej miejsc specjalizacyjnych? Pomysł Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Marzena Dominiak dentonet

Nie ma wątpliwości, że dostępność do kształcenia specjalizacyjnego powinna być dużo większa. Jak to zrobić? W opinii prof. Marzeny Dominiak, prezydenta PTS, rozwiązaniem problemu może być Akademia Wiedzy i Praktyki PTS.

Pomysłem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego na zwiększenie dostępności do szkolenia specjalizacyjnego jest powołana do życia Akademia Wiedza i Praktyki PTS.

– W ramach Akademii chcemy realizować kształcenie – przynajmniej – wspomagające dla programów kształcenia specjalizacyjnego. Mogłoby przybrać ono postać studiów podyplomowych przypominających edukację typu „master”. Z tą różnicą, że master ma charakter wyłącznie praktyczny, naszym zamysłem jest, aby w ramach studiów realizowano również rok kliniczny. Temat jest złożony, wymaga dyskusji i rozmów, pracujemy nad tym intensywnie – wyjaśnia prof. Marzena Dominiak.

Przygotowania trwają.

Zobacz materiał wideo na portalu Dentonet.pl