Wspólnie rozwijajmy polską stomatologię – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Wspólnie rozwijajmy polską stomatologię

Wspólnie rozwijajmy polską stomatologię

Praktyczne wydarzenia edukacyjne, ogólnopolskie kampanie, Honorowy Patronat czy Znak Akceptacji – to fundamenty, na których wspólnie możemy rozwijać polską stomatologię. 

EDUKACJA – praktyczna wiedza priorytetem

Rozwijanie wiedzy stomatologicznej lekarz, inicjowanie nowych problemów medycznych, również o charakterze interdyscyplinarnym oraz podnoszenie poziomu zawodowego lekarzy stomatologów oraz współdziałanie w dokształcaniu i doskonaleniu kadr medycznych w zakresie stomatologii to podstawowe zadania statutowe PTS. Zostań Partnerem kongresów, zjazdów oraz szkoleń organizowanych przez ZG PTS oraz 27 Oddziałów w całym kraju. Dotrzyj do odbiorców w ramach merytorycznych spotkań edukacyjnych (wykłady, warsztaty) realizowanych na najwyższym możliwym poziomie. W ciągu blisko siedemdziesiąt letniej historii PTS zorganizowało XI Kongresów, około 350 zjazdów sekcji specjalistycznych i ok. 11 tysięcy zebrań naukowo – szkoleniowych w oddziałach.

ZNAK AKCPETACJI – dodatkowa moc produktu

„Znak Akceptacji” potwierdza jakość i pozytywne właściwości produktu w oparciu o przeprowadzone badania kliniczne przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. O przyznanie Znaku mogą wnioskować przedsiębiorcy z branży dentystycznej, medycznej i kosmetycznej. Przyznanie Znaku wiąże się z procedurą badawczą, obejmującą m.in. złożenie wniosku, załączenia opisu produktu i certyfikatu składu oraz zawarcie umowy. Na podstawie wniosku PTS analizuje możliwość klinicznego przebadania produktu w ośrodkach akademickich, ale dopiero uzyskanie pozytywnych wyników badań, daje możliwość podjęcia uchwały o wydaniu Certyfikatu, z prawem korzystania ze Znaku przez rok od dnia podjętej uchwały.

KAMPANIE OGÓLNOPOLSKIE – sięgamy dalej

„Polska mówi #aaa!” to pierwsza w historii PTS kampania promująca zdrowie jamy ustnej o zasięgu ogólnokrajowym. Główną ideą akcji było upowszechnienie Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej oraz jego wartości. Do społeczeństwa docieraliśmy m.in.: poprzez stronę internetową, aktywne social media, spot TV, kampanię ekranową na dworcach PKP w 10 miastach (blisko 100 tysięcy wyświetleń filmu), cykl bezpłatnych badań w mobilnych gabinetach, publikacje na łamach „Gazety Wyborczej” oraz innych mediów ogólnopolskich i branżowych, patronaty medialne, kreacje reklamowe, plakaty i ulotki. Istotną wartością akcji były projekty realizowane w ramach kampanii przez gabinety dentystyczne w całym kraju. Wszystkie projekty znalazły się na interaktywnej mapie kampanii. Akcja będzie kontynuowana w kolejnych latach.

PATRONAT HONOROWY – hołd ambicji

Patronat Honorowy Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego jest przyznawany przedsiębiorcom i instytucjom powszechnie szanowanym, pełniącym lub organizującym wydarzenia edukacyjne i naukowe, promujące zdrowie i profilaktykę zdrowotną. Obejmując Honorowy Patronat nad wydarzeniem, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne kreuje cele społeczne o charakterze prozdrowotnym. Patronat Honorowy przyznaje Zarząd Główny, reprezentujący również swoje Oddziały, Sekcje, Koła Terenowe oraz Komisje specjalistyczne. Za udzieleniem Patronatu PTS stoi szanowane grono specjalistów i wielkich autorytetów z dziedziny stomatologii. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zwraca szczególną uwagę, aby honorowym patronatem były obejmowane przedsięwzięcia o dużej randze i znaczeniu dla nauki, dla zdrowia, ale także kultury polskiej.