Ważne decyzje na pierwszym spotkaniu ZG PTS – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Ważne decyzje na pierwszym spotkaniu ZG PTS

Ważne decyzje na pierwszym spotkaniu ZG PTS

10 stycznia br. we Wrocławiu odbyły się pierwsze obrady nowego Prezydium Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W wyniku głosowań zdecydowano o funkcjach członków Prezydium Zarządu Głównego, wybrano także przewodniczących Komisji Problemowych.

W pierwszej części porządku obrad podjęto uchwały w sprawie przyznania funkcji w Prezydium Zarządu Głównego PTS. Decyzją zgromadzonych wiceprezydentami towarzystwa w najbliższej kadencji będą: prof. Tomasz Konopka, prof. Wojciech Bednarz oraz prof. Ingrid Kalinowska-Różyło. Funkcję sekretarza generalnego powierzono lek. stom. Annie Lelli, którą w pracy wspierał będzie lek. stom. Jakub Hadzik (zastępca sekretarza generalnego). Za finanse PTS odpowiedzialny będzie duet prof. Tomasz Gedrange (skarbnik generalny) – lek. stom. Sadri Rayad (zastępca skarbnika).

W kolejnej części obrad prof. Marzena Dominiak, prezydent PTS przekazała informacje o bieżącej działalności ZG PTS, przede wszystkim przedstawiając wizję organizacji pracy i obowiązków.

Ważne decyzje na pierwszym spotkaniu ZG PTS

– PTS powinno posiadać silną centralę oraz równie mocne oddziały, a ich praca powinna być w pełni koordynowana, do tego będziemy dążyć. W najbliższym czasie czeka nas m.in. restrukturyzacja strony internetowej czy ujednolicenie księgowości. Intensywnie pracujemy nad zasadami współpracy z partnerami PTS, szczególnie w kwestii przyznawania znaku akceptacji PTS. Wyzwań jest dużo, ale nie mam wątpliwości, że są one niezbędne, aby móc zacząć rozwijać towarzystwo. Istotnym elementem naszej działalności będzie edukacja i rozwój nauki, którą będzie realizowała Akademia Wiedzy i Praktyki. Jednym z najbliższych wyzwań będą obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej (20 marca) – podkreśliła prof. Dominiak.

W drugiej części głosowań uczestnicy spotkania zdecydowali m.in. o konieczności przeprowadzenia audytu prawno-finansowego w zakresie dokumentacji, podjęcia współpracy z prawnikiem (dr n. prawnych Natalia Krej) i kancelarią podatkową (Kancelaria Podatkowa Forbis) czy przedłużenia znaku akceptacji na rok 2018 dla TECHNOLOGII SONICZNEJ I PRODUKTU szczoteczki sonicznej Philips Sonicare DiamondClean.

Ważne decyzje na pierwszym spotkaniu ZG PTS

Wybrano także przewodniczących Komisji Problemowych. Zostali nimi:

Prof. Tomasz Konopka -przewodniczący Komitetu Nauki Akademii Wiedzy i Praktyki

Prof. Ingrid Kalinowska-Różyło – przewodnicząca Komitetu ds. Praktyki Zawodowej Akademii Wiedzy i Praktyki

Lek. stom. Anna Lella – przewodnicząca Komitetu ds. Współpracy

Dr hab. Piotr Majewski – przewodniczący Komitetu Edukacyjnego Akademii Wiedzy i Praktyki

Dr hab. Bogumił Lewandowski – przewodniczący Komitetu ds. Nagród i Wyróżnień

Dr hab. Grażyna Wiśniewska – przewodnicząca Komitetu Działań Charytatywnych i Historii.

Dodatkowo prof. Tomaszowi Konopce powierzono funkcję redaktora wiodącego czasopism stomatologicznych.

Warto dodać, że przewodniczącą Komisji Rewizyjnej będzie prof. Beata Dejak, a przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego prof. Ryszard Koczorowski.

Na koniec spotkania przedstawiono osobę odpowiedzialną za public relations PTS, będzie nią Łukasz Sowa, właściciel agencji kreatywnej ewiDENTniepr. Podjęto również pierwsze działania w zakresie organizacji ogólnopolskiej kampanii wspierającej obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej.

Kolejne spotkanie Prezydium PTS zostanie przeprowadzone nie później niż do 10 marca br.